Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Αὐτή τη δύσκολη περίοδο τῆς κρίσης πού διερχόμαστε καί ἡ ὁποία ἐκτός 
ἀπό οἰκονομική εἶναι καί κρίση πνευματική, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, αὐτό 
τό «καινόν Πάσχα» τό καινούργιο δηλαδή πέρασμα, εἶναι ἡ εὐκαιρία μας νά 
περάσουμε ἀπό τό χῶρο τοῦ ἄγχους, τῆς ἀπαισιοδοξίας καί τῆς 
ἀποκαρδιώσεως στήν περιοχή τῆς αἰσιοδοξίας καί τῆς ἐλπίδας. Νά περάσουμε 
ἀπό τόν χῶρο τοῦ φόβου πού γεμίζει τήν καρδιά μας μέ κατάθλιψη, στό πεδίο 
τῆς χαρᾶς καί τῆς πνευματικῆς γαλήνης. Νά ἀντιτάξουμε στό σκοτάδι τῆς 
κρίσης τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί στήν ἀναδυόμενη φτώχεια τόν πλοῦτο τῆς 
πίστεως. Νά ἀποκτήσουμε καί πάλι τήν......... ὄρεξη γιά ζωή καί το δικαίωμα νά 
χαμογελᾶμε καί νά ἐλπίζουμε σέ ἕνα καλύτερο μέλλον. Τό μόνο πού 
χρειάζεται εἶναι νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας στόν Σταυρωθέντα καί 
Ἀναστάντα Χριστό. 
Εὔχομαι ὁλόψυχα σέ σᾶς προσωπικά, στούς συνεργάτες σας, στίς 
οἰκογένειές σας καί στούς ἀναγνῶστες σας μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις νά 
ἑορτάσετε τό Ἅγιο Πάσχα καί τό Ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά φωτίζει 
πάντοτε τήν ζωή καί τά ἔργα σας καί νά ζεσταίνει τίς καρδιές σας. 
Κ α λ ό κ α ί Ε ὐ λ ο γ η μ έ ν ο Π ά σ χ α ! 
Μέ πολλές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ, 
† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :