Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ. Σ. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων «Έγκριση απολογισμού Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2011 και 2012.»


Σοβαρότατες οι ευθύνες  του Δημάρχου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, δύο Αντιδημάρχων και των εκάστοτε Δ/ντών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον τρόπο λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών του Δήμου.
Υπό την άσκηση της πίεσης ότι  αν δεν γίνουν απολογισμοί δεν  θα μπορούν να επιχορηγηθούν οι σχολικές επιτροπές ουσιαστικά «εγκρίθηκαν ομόφωνα», με διαδικασίες εξπρές, οι οικονομικοί «απολογισμοί» 2011 και 2012 της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και............

Μικρών Κυκλάδων.

Φιλότιμες οι προσπάθειες  της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, αλλά δεν κατοχυρώνουν νομικά δυστυχώς ενέργειές τους , όταν στηρίζονται σε προσωπικές επαφές και συζητήσεις και δεν απευθύνονται εγγράφως προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για διευκρινήσεις και επισημάνσεις προβλημάτων και όταν δεν έχουν απαντήσεις και εντολές εγγράφως.

Η δημοτική σύμβουλος της  Λαϊκής Συσπείρωσης, Ευδοκία Ψαρρά, καταψήφισε τους «απολογισμούς» της  Σχολ. Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δεν είναι νόμιμοι, υπάρχει αταξία στη διαχείριση και στη λειτουργία της σχολικής επιτροπής. Πρόκειται για διαχείριση δημόσιου χρήματος, που για μας είναι χρήματα του ελληνικού λαού, και πρέπει να υπάρχει έλεγχος και τάξη. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε καμιά υπόνοια ή κατηγορία ως και την πιο απλή, για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος.Η Τοποθέτηση στο ΔΣ  23-4-2013

της Ψαρρά Ευδοκίας, Δημοτικού  συμβούλου και επικεφαλής της  Λαϊκής Συσπείρωσης για την έγκριση  των απολογισμών της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.Επανειλημμένα έχω θέσει στις συνεδριάσεις του ΔΣ το πρόβλημα με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, ότι δεν είναι σύννομη και δεν λειτουργούν με συλλογική διαδικασία, ‘όπως προβλέπεται νομικά. Έχω θέσει το θέμα της οικονομικής διαχείρισης κύρια για την Α/θμια που είμαι μέλος του ΔΣ (αλλά και για τη Β/θμια κύρια για τη λειτουργία της) και όχι μόνο δεν εισακούστηκα αλλά κατηγορήθηκα κι αποπάνω.

Σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε, όπως λέει, η ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης με αρ. πρωτ 4823/19-4-2013 του Δήμου στο θέμα 10 «Έγκριση απολογισμού Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2011 και 2012.»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εμείς, η Λαϊκή Συσπείρωση Δ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα καταψηφίσουμε τους λεγόμενους απολογισμούς, γιατί δεν είναι νόμιμοι, υπάρχει αταξία στη διαχείριση και στη λειτουργία της σχολικής επιτροπής. Το θέμα είναι σοβαρό. Πρόκειται για διαχείριση δημόσιου χρήματος, που για μας είναι χρήματα του ελληνικού λαού, και πρέπει να υπάρχει έλεγχος και τάξη. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε καμιά υπόνοια ή κατηγορία ως και την πιο απλή, για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος. Συγκεκριμένα:

Ούτε τα στοιχεία του οικ. έτους 2011 ούτε του 2012 είναι  απολογισμοί.

Για να συνταχτούν οι απολογισμοί απαραίτητη προϋπόθεση είναι   να έχουν γίνει οι απολογισμοί σε συνέχεια πάντα των προηγούμενων οικ. ετών και να έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έπρεπε να τους αποστέλλει και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Εδώ, εκτός του απολογισμού της σχολ. επιτροπής Γυμνασίου Σκαδού και του Γυμνασίου Δονούσας για το οικ. έτος 2010 που έχουν εγκριθεί με τις Αρ. Απόφ.85/2011 και 82/2011 του ΔΣ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αντίστοιχα , οι άλλες έχουν να καταθέσουν απολογισμό ακόμα και για τα οικ. έτη 2008 και πέρα. Επιπλέον με απόφαση ΔΣ της Β/θμιας σχολ. επιτροπής κλείνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των παλιών (καταργημένων) σχολικών επιτροπών αλλά δεν έχει γίνει έλεγχος αν υπάρχουν μετρητά στα χέρια των ταμιών των παλιών σχολ. Επιτροπών.
Δεν έχουν γίνει πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής από τις προηγούμενες σχολικές επιτροπές στις νέες αλλά ούτε και μέχρι σήμερα έχουν γίνει από τις σχολ. Επιτροπές του 2011 στις επιτροπές του 2012 και στη συνέχεια του 2013.
Σε αντίθεση με όσα σαφώς ορίζει η 8440/24-2-2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ δεν κρατήθηκαν ούτε οι προθεσμίες (για το οικ. έτος 2011 δικαιολογημένα) υποβολής απολογισμών ούτε η διαδικασία και παρουσίαση στοιχείων και δικαιολογητικών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Αντίθετα με πρόσκληση την παραμονή της συνεδρίασης ανακοινωνόταν η συζήτηση του απολογισμού χωρίς κανένα στοιχείο και σχετικό πίνακα, παρά μόνο με προφορική ενημέρωση την ώρα της συνεδρίασης. Έτσι δεν υπήρχε καμιά δυνατότητα διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων, παραστατικών δαπανών και εσόδων, κινήσεων λογαριασμών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι δεν ελέγχτηκαν και επιβεβαιώθηκαν παλιές οφειλές (κατά τους προμηθευτές) με αποδείξεις παρελθόντων οικονομικών ετών ή με δ/ντές σχολείων ή αν υπάρχουν διπλοεγγραφές (από λάθος, δεν υπονοώ τίποτα).                                                                                                                                            Να σημειωθεί ότι στο λεγόμενο απολογισμό του οικ. έτους  2012 με δική μας παρέμβαση αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση η συζήτηση του απολογισμού με την ίδια όμως στην ουσία τακτική αφού το ΔΣ συνεδρίασε Τρίτη μεσημέρι  και ο συνοπτικός πίνακας και οι πίνακες εσόδων – εξόδων δόθηκαν την παραμονή, Δευτέρα, το μεσημέρι. Η δε συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου, όπου δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν όλα τα παραστατικά και στοιχεία που ορίζει ο νόμος για έλεγχο.
Δεν έχουν κλειστεί ούτε υπογραφεί και θεωρηθεί τα βιβλία, μπλοκ …οικονομικής διαχείριση, όπως ρητά ορίζει η κείμενη νομοθεσία, ούτε για το 2011 ούτε για το 2012.
Δεν έχει συμπληρωθεί και κρατηθεί βιβλίο κίνησης επιταγών
Το βιβλίο ταμείου (εσόδων- εξόδων) ενώ η 8440 απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ λέει ότι τηρείται υποχρεωτικά είναι μέχρι σήμερα ασυμπλήρωτο. Αλλά και οι καταστάσεις που μας δόθηκαν δεν είναι κλεισμένες και θεωρημένες από τα μέλη της σχολικής επιτροπής, παρά σφραγισμένες και υπογεγραμμένες μάλλον από τον Πρόεδρο της σχολ. επιτροπής.  Δε αναφέρεται δε πουθενά η αιτιολογία δαπάνης.
Δεν υπάρχει βεβαίωση ή ανάλυση που βρίσκεται το χρηματικό υπόλοιπο
Δεν υπάρχει καμιά κατάσταση ( δε μας δόθηκε για την ακρίβεια) με τις κινήσεις των σχολείων.
Στο βιβλίο πρακτικών ΔΣ της σχολ. επιτροπής υπάρχει εκ των υστέρων προσθήκη και μάλιστα με άλλα γράμματα να δοθούν (να ανατεθούν) σε ιδιώτη λογιστή οι απολογισμοί. Πώς δικαιολογείται τέτοια δαπάνη είναι νόμιμη; Μπορεί τα παραστατικά να βρίσκονται σε γραφείο ιδιώτη λογιτή, δηλ. εκτος γραφείου σχολ. επιτροπής;
Υπάρχουν τιμολόγια προμηθευτών με πολύ υψηλά ποσά (μιλάμε για σχολική επιτροπή πάντα)περίπου 5000€ αθροιστικά. Πώς δικαιολογούνται αυτά; Τι αφορού; Υπάρχουν αποφάσεις Δς σχολικής επιτροπής;
Πολλές μεγάλες δαπάνες είναι χωρίς προσφορές, όπως η μηχανοργάνωση. Για τη συντήρηση καυσίμων ήμουν μπροστά που δόθηκε ανοικτή προσφορά.
Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα επιτροπών παραλαβής και ανοίγματος προσφορών. Παρά τις συστάσεις μου στον κ. Κοντόπουλο , Πρόεδρο της Σχολ. επιτροπής να δημιουργηθούν επιτροπές παραλαβής και ανοίγματος προσφορών από μέλη του Δς της σχολ. επιτροπής και όχι από τον ίδιο και τους υπαλλήλους.
Με την πρόσκληση με α.π. 268/7-8-2012 καλούνται τα μέλη του ΔΣ της σχολ. επιτροπής για έγκριση απολογισμού περιόδου από  12 Ιούνιο 2011ως 31-12-2011 τη στιγμή που υπάρχει έγγραφο με α.π. 239/21-6-2012 προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με θέμα «κατάθεση απολογισμού οικ. έτους 2011 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» για την περίοδο 12-6-2011 ως και 31-12-2011. Δηλαδή κατάθεση του απολογισμού 2 μήνες περίπου πριν από την απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής.
Τέλος στον πίνακα «έλεγχος εγγραφών (εξόδων)» κινήσεις από 1-1-2012 ως 31-12-2012 που πρόλαβα να κοιτάξω (έχει περίπου 330 εγγραφές δαπανών) διαπίστωσα δυο-τρεις διπλοεγγραφές:


α/α διπλοεγγραφών
ημερομ
Αριθ. εγγραφής
παραστατικό
Προμηθευτής
Σύνολο (ποσό)
α.
6-1-2012
560
11002
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΝΑΣΙΟΣ
195,08€
 
6-1-2012
619
11002
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΝΑΣΙΟΣ
195,08€
β.
18-7-2012
446
1372
ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ
424,00€
 
18-7-2012
557
1372
ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ
424,00€
γ.
21-2-2012
582
215
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
900€
 
21-12-2012
290
215
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
900€
Οι αριθμοί εγγραφών δεν ταιριάζουν ημερολογιακά με τον αύξοντα αριθμό τους.
Δεν γνωρίζουμε επίσης αν όλος ο εξοπλισμός του γραφείου της σχολικής επιτροπής έχει περαστεί στο βιλίο υλικού της σχολικής επιτροπής, γιατί όπως μου έχει πει ο ίδιος ο πρόεδρος της Β/θμιας  σχολικής επιτροπής προκειμένου να βοηθήσει την οργάνωση της Α/θμιας σχολικής επιτροπής με χρήματα της β/θμιας αγόρασε και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και βιβλία της Α/θμιας σχολικής επιτροπής.
Θεωρούμε ότι έχουν σοβαρότατες  ευθύνες ο Δήμαρχος. Ο Πρόεδρος του Δημ, Συμβουλίου, οι Αντιδήμαρχοι Λιανός και Ανεβλαβής και οι εκάστοτε Δ/ντές της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου γιατί ενώ γνώριζαν τα προβλήματα και εγγράφως και προφορικά δεν έδειξαν την απαιτούμενη αντιμετώπιση του θέματος. Γιατί;
Στα μέλη των ΔΣ των σχολικών Επιτροπών  ασκήθηκε (ουσιαστικά) πίεση με το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να επιχορηγηθούν  οι σχολικές επιτροπές χωρίς οικονομικούς απολογισμούς ή εγκρίσεις οικονομικής  διαχείρισης παρερμηνεύοντας σημεία της παρ 3 του άρθρου 82 του  Ν.4055/2012, όπως έγινε και στην συνεδρίαση του ΔΣ της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής στις 20-12-2012 με την παρουσία της Δ/ντριας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και του Αντιδημάρχου κ. Λιανού.
Η Δημοτική Σύμβουλος 
Ψαρρά Ευδοκία


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :