Τετάρτη, Δεκεμβρίου 28, 2011

Μελέτες- Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Η εταιρεία Eco Friendly Solutions δραστηριοποιείται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, υδροηλεκτρική, βιομάζα), στον βιοκλιματικό – ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων, στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων & εγκαταστάσεων, στην ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων και γενικότερα στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
Ηλιακή Ενέργεια & Φωτοβολταϊκά συστήματα
Φωτοβολταϊκό είναι το σύστημα που έχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας μέσω των πλαισίων, την ηλεκτρονική διαχείριση της και την μετατροπή της σε ηλεκτρική.
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα, ειδικά στην Ελλάδα, λόγω της υψηλής και μεγάλης ηλιοφάνειας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους,παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί εγγυώνται μόνιμη και..... υψηλή απόδοση.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι ιδιώτες που εγκαθιστούν οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έως 10KW, δύνανται να πωλήσουν την παραγόμενη ενέργεια στην ΔΕΗ με 25ετή σύμβαση με τιμή πώλησης
0,55€/KWh, (για συμβάσεις έως το τέλος 2011), την ίδια στιγμή που αγοράζουν το ρεύμα από την ΔΕΗ με μέση τιμή 0,10€/KWh.
Για να ενταχθεί στο πρόγραμμα ένας ιδιώτης θα πρέπει :

να έχει στην κυριότητά του τον χώρο για την εγκατάσταση του συστήματος.

να έχει σύνδεση σε λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά του.

να καλύπτει μέρος των θερμικών αναγκών του σε ζεστό νερό με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ηλιακός
συλλέκτης)
Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο ενδιαφερόμενος που θα ενταχθεί στο παραπάνω πρόγραμμα είναι :

Όφελος έως και 200.000,00 € σε 25 χρόνια (8.000,00 € το χρόνο) χωρίς χρηματοδότηση, ή έως και 125.000,00 € σε 25 χρόνια
(5.000,00 € το χρόνο) με χρηματοδότηση χωρίς καμία συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων ή εξασφάλισης.

Τα παραπάνω έσοδα δεν φορολογούνται, ενώ υπάρχει έκπτωση δαπάνης 20% (μέχρι και 700 €) από το εισόδημα.
Η εταιρεία μας, προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες, σχετικά με τα φωτοβολταϊκά σε στέγες ή σε ταράτσες :

Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου

Έκδοση των αδειών για την εγκατάσταση του συστήματος.

Εγκατάσταση του συστήματος και σύνδεση με την Δ.Ε.Η.

Ασφάλιση του έργου.

Εξασφάλιση χρηματοδότησης 100% της επένδυσης.

Δυνατότητα εγγύησης για την παραγωγή και απόδοση του συστήματος.

Δυνατότητα service του συστήματος.

Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων

Αιολική Ενέργεια
Αιολική είναι η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Είναι μια πηγή ενέργειας ήπια, διότι δεν εκπέμπει και
δεν προκαλεί ρύπους. Η σημερινή τεχνολογία για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα
2 ή 3 πτερυγίων με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400 KW.
Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο και αδειοδότηση των αιολικών πάρκων,
καθώς και την υλοποίηση της κατασκευής αυτών, με παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία.
Ενδιαφέρον για τον καταναλωτή παρουσιάζουν οι μικρές ανεμογεννήτριες με ύψος ιστού 10-12 μέτρα και διάμετρο πτερυγίων περί τα 6
μέτρα για κατοικίες και περί τα 10 μέτρα σε αγροικίες, όπου αξιοποιώντας το αιολικό δυναμικό συγκεκριμένων περιοχών, είναι δυνατόν
η ανεμογεννήτρια να παράγει ετησίως περί τις 4000 KWh, (θεωρώντας εγκατεστημένο σύστημα 5 KW και ταχύτητα ανέμου 4,5 m/sec),
δηλαδή όση είναι η μέση κατανάλωση ενός νοικοκυριού.
Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει στις παραπάνω περιπτώσεις τις διαδικασίες αδειοδότησης, την μελέτη και εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών,
παραδομένες σε πλήρη λειτουργία καθώς και εγγυημένη απόδοση του συστήματος.
Γεωθερμία & Γεωθερμικές εφαρμογές
Γεωθερμία ή ενέργεια γεωθερμική είναι η φυσική θερμική ενέργεια της γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την
επιφάνεια, η οποία επειδή είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας χαρακτηρίζεται ως ανανεώσιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τον άνθρωπο ανάλογα με την θερμοκρασία, για ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση χώρων, ψύξη και κλιματισμό, θέρμανση θερμοκηπίων,
ιχθυοκαλλιέργειες, θερμά λουτρά, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, αφαλάτωση θαλασσινού νερού κλπ.
Ενδιαφέρον για τον καταναλωτή παρουσιάζει η χρήση της γεωθερμίας για εφαρμογές κλιματισμού και βασίζεται στο γεγονός ότι μεταφέρει
ενέργεια/θερμότητα ανάμεσα στον κλιματιζόμενο χώρο και το έδαφος, σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα καλοριφέρ/καυστήρα ή
κλιματιστικό που παράγουν το σύνολο της απαιτούμενης θερμότητας, καίγοντας πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια.
Το γεωθερμικό σύστημα μεταφέρει θερμότητα αντί να την παράγει, επιτυγχάνοντας μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Επιπλέον
πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η παροχή θέρμανσης τον χειμώνα και η παροχή ψύξης το καλοκαίρι από το ίδιο το σύστημα, το προσιτό
και γρήγορα αποσβέσιμο αρχικό κόστος και ο μικρότερος χώρος εντός της οικίας σε σχέση με το συμβατικό σύστημα λέβητα, καυστήρα,
δεξαμενής. Αποτελείται από την κεντρική μονάδα ή «Αντλία θερμότητας», από την σωλήνωση του εδάφους (οριζόντια, κατακόρυφη,
γεωτρήσεων, λιμνών-θαλασσών) και από την εσωτερική εγκατάσταση (π.χ. υποδαπέδια θέρμανση, αεραγωγοί, fan coils κλπ.)
Η εταιρεία μας, προσφέρει την μελέτη και σχεδιασμό του συστήματος, την κατασκευή – επίβλεψη των εργασιών, τη θέση σε λειτουργία και
την συντήρηση του συστήματος.

Βιομάζα
Βιομάζα είναι οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως το ξύλο και τα άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα
καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή
ενέργειας. Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη
φωτοσύνθεση.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη εγκατάσταση μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων, την ένταξή τους στον επενδυτικό νόμο,
καθώς και την χρηματοδότηση της επένδυσης, σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες.
Επίσης, μελετά την αντικατάσταση λεβήτων με λέβητες που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα, καθώς και την εγκατάσταση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία των συστημάτων.
Ενεργειακή επιθεώρηση & αναβάθμιση
κτιρίων & εγκαταστάσεων, μείωση
ενεργειακής κατανάλωσης.
Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει στα πλαίσια του προγράμματος εξοικονόμηση
κατ΄ οίκον την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – εγκαταστάσεων που
περιλαμβάνει :

Την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου
συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πυλωτής.

Την αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων
σκίασης.

Την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού
νερού χρήσης
Επίσης, πλέον των ανωτέρω οι παροχές της εταιρείας μας περιλαμβάνουν :

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Μελέτη & κατασκευή πράσινης στέγης στο δώμα κτιρίων
(φυτεμένα δώματα)

Μελέτη & εγκατάσταση μικρού βιολογικού σταθμού επεξεργασίας
λυμάτων

Μελέτη & εγκατάσταση συστήματος επανάχρησης νερού και
αξιοποίησης βρόχινου νερού.

Μελέτη & κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού ή
υφάλμυρου νερού.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

1 σχόλιο :

Ανώνυμος είπε...

Είναι γεγονός ότι τα φωτοβολταικα αποτελούν μια πολύ καλή διέξοδο στο ενεργειακό ζήτημα καθώς είναι πολύ οικονομικά.Αρκεί ο κόσμος να πιστέψει σ αυτά και αρχικά να επενδυθούν χρήματα για την εγκατάστασή τους.