Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Απλουστεύονται οι διαδικασίες αδειοδότησης των καταστημάτων μαζικής εστίασης

Μετά από παρεμβάσεις και συνεχή πίεση της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Ε.Σ.Ε), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την απόφαση αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 (ΦΕΚ Β΄ 2496/4-11-2011) απλοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες αδειοδότησης των καταστημάτων του Κλάδου.
Συγκεκριμένα θέματα που αφορούν : Την διαδικασία και τα δικαιολογητικά προέγκρισης ίδρυσης, χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, αντικατάσταση άδειας λειτουργίας , καθώς και...... χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων απλουστεύθηκαν κατά πολύ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το σχετικό ΦΕΚ από τα γραφεία του Σωματείου και να πληροφορούνται τα νέα δεδομένα από τις αρμόδιες αρχές.

Για το Δ.Σ

Ο πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ιωάννης Ευαγ. Παπαδόπουλος Ευάγγελος Αθαν. Καραμανής
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :