Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΚΓΟΥ

 Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Νάξου ενημερώνει τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στις περιοχές Κάστρου, Μπούργκου και εντός των ζωνών προστασίας ιστορικών διατηρητέων μνημείων της Χώρας σχετικά με τις επιγραφές, τις πινακίδες, τις ταμπέλες και τις διαφημίσεις σε υπαίθριους χώρους και σε όψεις κτηρίων .
Σύμφωνα με έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, στις προαναφερθείσες περιοχές επιτρέπεται η τοποθέτηση μιας (1) μόνο επιγραφής για κάθε επιχείρηση, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από το ανώφλι της πόρτας του καταστήματος. Θα πρέπει να είναι ξύλινη, διακριτική, με πλάτος μέχρι 0,50μ. και με μήκος όχι μεγαλύτερο του ανοίγματος της πόρτας και όχι μεγαλύτερο από 1,20μ. Η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών δεν επιτρέπεται.
Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να καταθέσουν αίτημα για τοποθέτηση επιγραφής σε άλλο σημείο ή τοποθέτηση επιπρόσθετης επιγραφής  πχ για καταστήματα που στεγάζονται σε γωνιακά κτήρια. Σε αυτές τις .....
περιπτώσεις πρέπει να κατατίθεται σχετική αίτηση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων καλεί όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές να εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές αυτές κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους (2018).
Επισυνάπτουμε σχετικό  έγγραφο της  Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με τις  προδιαγραφές καθώς και τοπογραφικούς χάρτες με τις περιοχές που αφορά.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :