Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου ΝάξουΚαλείστε όπως προσέλθετε στη 1η συνεδρίαση του έτους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Αίτημα Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στον Ο.Α.Ε.Δ. για παραχώρηση ακινήτου, με σκοπό την ......
ανέγερση νέου Γενικού Λυκείου Νάξου και αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Αγίου Θαλλελαίου της Τοπικής Κοινότητας Μελάνων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών το Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 την ίδια ώρα και τόπο.

                                                                                                Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                                                                                      Δημήτριος Λιανός
          Αντιδήμαρχός
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :