Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Με 2,0 εκατ, ευρώ η Περιφέρεια ενισχύει με τον πιο σύγχρονο ψηφιακό και εργαστηριακό εξοπλισμό, τα σχολεία των νησιών

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε την διαδικασία ανάθεσης του έργου 
Με στόχο την προώθηση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ποσό 1.998.764 ευρώ διατίθεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”, για την ενίσχυση των σχολικών μονάδων στα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας, με σύγχρονο εργαστηριακό και ψηφιακό εξοπλισμό.

Ειδικότερα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, η....
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβη στην προέγκριση  του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου “Εξοπλισμός ΤΠΕ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των μεγάλων νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”, συνολικού προϋπολογισμού 1.998.764 ευρώ, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιτραπέζιων βιντεοπροβολέων, εκτυπωτών, διαδικτυακών καμερών, εξωτερικών σκληρών δίσκων, πολυμηχανημάτων, ασύρματων σημείων πρόσβασης, εξυπηρετητών και σετ ρομποτικής Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου για όλες τις σχολικές μονάδες των μεγάλων νησιών της Περιφέρειας.
Με το έργο επιδιώκεται η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :