Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Λ.Τ. Νάξου

Προς :  Τακτικά μέλη
                                                                                                                    του Δ.Σ. του Δημοτικού                                                                                                              
                                                                                                                    Λιμενικού Ταμείου Νάξου
                                                                                                                      Ως πίναξ αποδεκτών        
             Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου την Τετάρτη 02 Μαΐου 2018  και ώρα  12:00 μμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι    θέματα :

  1. Καθορισμός ανταλλάγματος 3ου έτους παραχώρησης παραλιακού χώρου στην.....  Ένωση Ξενοδόχων Νάξου .
  2. Έγκριση 1ου και τελικού λογαριασμού για την εκπόνηση μελέτης για την ασφάλεια και λειτουργικότητα λιμενικών υποδομών Αγίας Άννας Νάξου.
  3. Eγκριση μελέτης για προμήθεια υλικών ρύθμισης κυκλοφοριακού χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου. Διάθεση πίστωσης
  4. Έγκριση μελέτης για προμήθεια υλικών πυρασφάλειας. Διάθεση πίστωσης
  5. Έγκριση μελέτης για προμήθεια υλικών-μέσων για επέκταση ασύρματου δικτύου περιοχών ευθύνης ΔΛΤΝάξουΔιάθεση πίστωσης.
  6. Έγκριση μελέτης για προμήθεια ραφιών. Διάθεση πίστωσης
  7. Έγκριση δαπανών πολυετούς υποχρέωσης .
  8. Έγκριση μελέτης για παροχή γενικών υπηρεσιών ΥΑΛΕ-ΑΥΑΛΕ &υποστηρικτικές εργασίες λιμενικής εγκατάστασης Νάξου.
  9. Έγκριση μελέτης για παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων.
  10. Διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας στο Αλιευτικό καταφύγιο Καλαντού.
  11. Παρακολούθηση σεμιναρίου ΕΚΔΔ από  υπάλληλο ΔΛΤΝάξου . Διάθεση πιστώσεων.
  12. Παρακολούθηση  σεμιναρίου από υπάλληλο ΔΛΤΝάξου. Διάθεση πιστώσεων.
  13. Διάθεση πίστωσης ποσού για παροχή  υπηρεσιών στο Αγκυροβόλιο Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου.
  14. Διάθεση πίστωσης ποσού για παροχή υπηρεσιών είσπραξης τελών στο λιμένα Καλαντού
  15. Έγκριση οικονομικών στοιχείων Δ΄Τριμήνου 2017.
  16. Διάθεση πίστωσης για συντήρηση λογισμικών του Φορέα από singular logic   το έτος 2018
  17. Tροποποίηση ΟΕΥ ΔΛΤΝάξου.
  18. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ΔΛΤΝάξου
.
            19) Αιτήσεις παραλιακών χώρων.


            Λοιπά Τρέχοντα .
         
          
                                                                                
                                                                                              Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου


                                                                                                        Νικόλαος    Σέργης             
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :