Παρασκευή, Απριλίου 27, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.


  1. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
   Προς όλους τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
   Προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
   Προς όλους τους Εκπρόσωπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο ....Δημοτικό Κατάστημα στις 30/04/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
   Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδωνέτους 2018.
 1. Έγκριση αιτήματος για αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου, στα πλαίσια του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» - Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.
 2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο πρόγραμμα Interreg-Med:"Ανάπτυξη σπηλαιοδιαδρομών σε Ευρωπαϊκό επίπεδομε την ενίσχυσηαξιοποίηση και σύνδεση της κληρονομιάς του κάρστ με καινοτόμες λύσεις βιώσιμου τουρισμού", με συντονιστή για την Ελλάδα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώνκα Νίκη Ευελπίδου και κεντρικό συντονιστή το Κέντρο Ερευνών της Σλοβενικής Ακαδημίας Επιστημών.
 3. Λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου σχετικά με τις νέες δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης.
 4. Έγκριση παράτασης υλοποίησης της μελέτης: «Μελέτη Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ».
 5. Έγκριση παράτασης περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης: «Αδειοδότηση Μονάδων Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού (Αφαλάτωσης) Κουφονησίων».
 6. Καθορισμός θέσεων και τιμών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2018.
 7. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 384/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Χορήγηση άδειας ίδρυσης επιχείρησης λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (υπεραγορά τροφίμων), στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣΑΛΑΚΗ Ο.Ε.», στη Χώρα Νάξου».
 8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.
 9. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης-αποχέτευσης.
 10. Διόρθωση βεβαιωτικού κατάλογου ύδρευσης επ’ ονόματι Φύτρου Δέσποινας.
 11. Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δέντρων στην Δ.Κ. Νάξου (υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.ΑΔήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδωνη οποία αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού και  στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018του νομικού προσώπου.
 15. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 23/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδωνη οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2017του νομικού προσώπου.
 16. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδωνη οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2017του νομικού προσώπου.
 17. Έγκριση της υπ’αριθμ. 25/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
                                                                                                                      
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :