Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Ο.ΝΑ.Σ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Αγαπητοί Συμπατριώτες
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, στη Συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου 2010, αποφάσισε την έναρξη του διαλόγου για την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της, με στόχο την επικαιροποίηση και τη λειτουργικότητα τους, αλλά κυρίως, ( μετά από τον πλατύ διάλογο και την απαίτηση πολλών συλλόγων) , των διατάξεων περί της εκπροσώπησης όλων των Συλλόγων – μελών της, στο Διοικητικό Συμβούλιο της.

Ηδη, γι΄ αυτόν το σκοπό, έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας για την συγκέντρωση, την επεξεργασία και την κωδικοποηίση των .......... προτάσεων και την υποβολή συγκεκριμένου σχεδίου στο Διοικητικό Συμβούλιο μας, το οποίο θα καταθέσει την τελική πρόταση στην καταστατική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που θα συγκαλέσει προς το τέλος του τρέχοντος έτους.

Στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, καλούμε και τον Σύλλογο σας ή τον φορέα σας, αλλά και κάθε μέλος του που το επιθυμεί, να καταθέσει τις προτάσεις του εγγράφως έως το τέλος Απριλίου του 2010, αλλά και να τις αναπτύξει και προφορικώς στις ειδικές συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Επειδή όλοι επιζητούμε μια Ομοσπονδία δυνατή, μαζική, αντιπροσωπευτική και πρωτοπόρα, βασιζόμαστε στην συνεργασία και τις προτάσεις σας που θα διασφαλίσουν το παρόν και το μέλλον της, τη λειτουργικότητα της και την δημοκρατική εκπροσώπηση των Συλλόγων – μελών της.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΤΟΣ ΘΑΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ο.ΝΑ.Σ.

Υλοποιώντας τον "Προγραμματικό Σχεδιασμό Δράσης της Ο.ΝΑ.Σ." στον οποίο αναφέρεται ότι: "Θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη νέα γενιά, δίνοντάς της βήμα λόγου, αλλά και δικαιοδοσία ανάπτυξης πρωτοβουλιών και συμμετοχής στα δρώμενα και θα της ζητήσουμε να συνδράμει με τον προβληματισμό αλλά και τη ζωντάνια της την καθημερινότητα της Οργάνωσης μας"., το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΝΑ.Σ. αποφάσισε την δημιουργία επιτροπής Νέας Γενιάς (είναι μία από τις έξι επιτροπές που θα επεξεργάζονται θέσεις και θα αναλαμβάλουν πρωτοβουλίες και θα τις εισηγούνται στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας).

Αν και ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής θα καθοριστεί από τα μέλη της, το Δ.Σ. αποφάσισε να είναι η μόνη επιτροπή χωρίς οριζόμενο εξ αρχής αριθμό μελών ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όσοι περισσότεροι νέοι το επιθυμούν και έχουν διάθεση προσφοράς.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε μάλιστα η πρώτη συνάντηση της νεοσυσταθείσας Επιτροπής, στην οποία παραβρέθηκε σημαντικός αριθμός νέων από τον Δαμαριώνα, τις Τρίποδες, το Γλινάδο, τ’Απεράθου, τον Κυνίδαρο, τον Δανακό, τα Αγγίδια καθώς και από το Σύλλογο Ναξιωτών Αγ.Αναργύρων.

Η πρώτη αυτή συνάντηση ήταν αναγνωριστική και σκοπό είχε την γνωριμία των συμμετεχόντων καθώς τον διάλογο για την θέση, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τον τρόπο λειτουργίας της στο μέλλον. Υπάρξε πολύ όρεξη από τους νεολαίους για την υποστήριξη των δράσεων της Ο.ΝΑ.Σ. καθώς και ότι θα είναι παρόντες στην περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου της Ο.ΝΑ.Σ. στο μέλλον, γεγονός ελπιδοφόρο τόσο για το μέλλον και την συνέχεια της Ομοσπονδίας όσο και του Ναξιακού Συλλογικού Κινήματος.

Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο νέος Πρόεδρος της Ο.ΝΑ.Σ. Νίκος Μαιτός, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ο.ΝΑ.Σ. Μανώλης Καλλαϊτζής, ο Ταμίας της Ο.ΝΑ.Σ. Σταύρος Κονδύλης και τα μέλη Βερνίκος Κωνσταντίνος και Ιάκωβος Γιακούμης. Ο Ιάκωβος Γιακουμής ορίστηκε ως Συντονιστής της Επιτροπής Νεας Γενιάς καθώς είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και μπορεί να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος των δύο οργάνων.

Η επόμενη συνάντηση της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου και καλούμε τους νέους του νησιού μας να την στηρίξουν με την συμμετοχή τους.

Πηγή: Ιστοσελίδα ΟΝΑΣ στο facebook:

http://www.facebook.com/pages/Omospondia-Naxiakn-Syllogon-ONAS/254083596992

και: http://margaritisioannis.blogspot.com/


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :