Δευτέρα, Μαΐου 15, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

  
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  

Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 

Έχοντας υπόψη: 

α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

β) τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 ΦΕΚ Α΄91/13-04-2023, 

γ) την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου», 

καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών  Κυκλάδων, στις 16/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ, η οποία θα γίνει διά ζώσης στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας  διάταξης:  

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τμημάτων αιγιαλού, παραλίας για ...........

παραχώρηση απλής χρήσης  τους προς τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), για την άσκηση  δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για  εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων  (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτήριου για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για  τα έτη 2023,2024,2025. 

2. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της προμήθειας: «Λειτουργία Αφαλάτωσης-Παρακολούθηση  παροχής-Παραλαβή νερού». 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης 


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :