Παρασκευή, Μαΐου 05, 2023

Πρόσκληση σε συνάντηση σχετικά με την υπό εκπόνηση Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Χώρας Νάξου

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας προσκαλεί την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 στις 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να λάβετε μέρος στην 1η συνάντηση διαβούλευσης σχετικά με την υπό εκπόνηση Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Χώρας Νάξου.

Η ΣΒΑΑ αποτελεί αναπτυξιακό και χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση τόσο από το πρόγραμμα της Περιφέρειας όσο και από άλλα Ταμεία, με έμφαση:

·         στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη μιας προσδιορισμένης περιοχής,

·         στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού δυναμικού,

·         στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την κοινωνική ένταξη.

Η ΣΒΑΑ μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις μόνο στον αστικό χώρο και..

ως εκ τούτου αφορά αποκλειστικά την αστική περιοχή της πόλης της Νάξου. Η ΣΒΑΑ δύναται να συμπεριλάβει προς χρηματοδότηση τόσο έργα του Δήμου όσο και λοιπών δημόσιων οργανισμών αλλά και ιδιωτών, εφόσον αυτά συμβάλουν αποδεδειγμένα στους στόχους της ΣΒΑΑ.

Στην 1η συνάντηση διαβούλευσης θα γίνει ενημέρωση σχετικά με την πρόσκληση, τις δυνατότητες και όρους χρηματοδότησης, θα παρουσιαστούν από την μεριά του Δήμου οι προτεραιότητες και η περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ, η υφιστάμενη αναπτυξιακή κατάσταση της πόλης και τα βασικά προτεινόμενα έργα.

Με την συμβολή των συμμετεχόντων θα διαμορφώσουμε από κοινού το όραμα και τους στόχους της ΣΒΑΑ, αφού πρώτα προσδιορίσουμε και ιεραρχήσουμε τις δυνατότητες, ανάγκες και προκλήσεις της πόλης μας αναφορικά με τις υποδομές, την προσβασιμότητα και βιώσιμη κινητικότητα, την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, τις κοινωνικές υποδομές, το φυσικό και αστικό περιβάλλον και το πολιτισμικό της απόθεμα.

Σημειώνεται ότι το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει και 2η συνάντηση διαβούλευσης με σκοπό την οριστικοποίηση των έργων και δράσεων που θα συμπεριληφθούν στην ΣΒΑΑ.

 

Τί είναι η ΣΒΑΑ;

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με πρόσκλησή της(Α.Π. 4550, 5/12/2022, Ερμούπολη) κάλεσε τους Δήμους Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Σύρου-Ερμούπολης και Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υποβολή πρότασης «Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Οι συνολικοί πόροι του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, οι οποίοι διατίθενται προγραμματικά για τη χρηματοδότηση των στρατηγικών ΒΑΑ ανέρχονται σε 25,1 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Οι ΣΒΑΑ ως εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών στον αστικό χώρο, μέσω της υλοποίησης  έργων και δράσεων, στοχεύει στη βελτίωση της συνοχής και λειτουργικότητας του αστικού χώρου, στην ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και στην επίτευξη μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τις διαγνωσμένες αστικές προκλήσεις κάθε περιοχής που μελετάται.

 

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :