Τρίτη, Μαΐου 30, 2023

Γενική Συνέλευση Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών στις 31 Μαΐου 2023

 Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 2023,  καλούνται τα τακτικά μέλη της «Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών» σε 

Τακτική Γενική Συνέλευση 

την Τετάρτη 24 Μαΐου και ώρα 18.30 μμ και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας την Τετάρτη 31 Μαΐου και ώρα 18.30 μμ 

στην έδρα της εταιρείας, οδός Φερών 7, Πλ. Βικτώριας, Αθήνα 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

- Διοικητικός απολογισμός έτους 2022 

- Οικονομικός απολογισμός έτους 2022 

- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 

- Ενημέρωση – προγραμματισμός για το ..

έτος 2023 

- Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή των Τακτικών Μελών και για την ενίσχυση  των σκοπών της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών  

  

 Αθήνα 4 Μαΐου 2023 

 O Πρόεδρος O Γεν. Γραμματεύς  
Καθ ΔΗΜ ΣΤΥΛ. ΚΟΡΡΕΣ Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :