Παρασκευή, Ιουνίου 11, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε  σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence,  στις   14 Ιουνίου    2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 εγκυκλίους του.......... Υπουργείου Εσωτερικών , την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020, την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699/17-12-2020,τηνΔ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021,τηναρ.ΔΙΔΑΔ/Φ69/146/οικ3713/01-03-2021,την αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/20-03-2021,την Αριθμ.ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22865/13-04-2021, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Έγκριση πρακτικου1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης Αλιευτικού  καταφυγίου όρμου Παριανού Ν. Κουφονησίων».

2.       Παραλαβή  μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Απόλλωνα Ν. Νάξου»

3.       Χορήγηση προθεσμίας παράτασης σύμβασης  «Μελέτη αποκατάστασης ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Απόλλωνα  ν.Νάξου».

4.       Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2021.

5.       Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021.

6.       Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ»

7.       Έγκριση μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ»

8.       Αίτημα Σουσούνη Ιωάννη για παράταση σύμβασης παραχώρησης κτίσματος προβλήτα λιμένα Νάξου.

9.       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  υπηρεσιών τήρησης διπλογραφικού συστήματος τήρησης λογιστικών υπηρεσιών 2019-2020.

10.    Παράταση  μίσθωσης αποθήκης Μαρούλη Ιωάννη.

11.    Έγκριση προσωπικού Φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης Νάξου.

12.    Έγκριση μελέτης «Παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας χώρων ευθύνης ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο»

13.    Παραχωρήσεις παραλιακών χώρων.

 

                                                     

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε  σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence,  στις   14 Ιουνίου    2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών , την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020, την αριθ.Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699/17-12-2020 ,την Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021,την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/146/οικ3713/01-03-2021,την αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/20-03-2021,την Αριθμ.ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22865/13-04-2021, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266 /08-06-2021  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα  της  ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση απολογισμού εσόδων-δαπανών ΔΛΤΝάξου   οικονομικού έτους 2020 .

 

 

                                                                         Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

 

                                                                                 Δημήτριος Λιανός

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :