Σάββατο, Ιουνίου 05, 2021

Εκπαιδευτική βαλίτσα για τις νυχτερίδες και τα σπήλαια της Ελλάδας

Με αφορμή τον εορτασμότης Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, το πρόγραμμα LIFEGRECABATπαρουσιάζειγια τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του Δημοτικού και Γυμνασίου, πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό για τον οικότοπο των σπηλαίων και τις νυχτερίδες της Ελλάδας, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέωνπροτύπων, στάσεων και συμπεριφορώναπέναντι στο περιβάλλον.

Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε βάσει των προδιαγραφών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση του στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.Η εκπαιδευτική βαλίτσαστοχεύει στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων, αξιώνκαι στάσεων που....

απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/ριών μέσω της συζήτησης, της αντιπαράθεσης απόψεων, της κριτικής έρευνας, της δημιουργικής επεξεργασίας και δράσης.

 

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη σχέση των νυχτερίδων και των σπηλαιόβιων ασπονδύλων ειδών με το περιβάλλον τους, την επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά και την ανάγκη να διατηρηθεί η λειτουργικότητα των φυσικών αυτών οικοσυστημάτων.

 

Περιλαμβάνει πλήθος απλών αλλά και πιο σύνθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά διαφορετικής ηλικίας, που μπορούν να υλοποιηθούν ατομικά και ομαδικά σε εσωτερικούς χώρους ή στην ύπαιθρο, προσφέροντας την δυνατότητα εξοικείωσης με την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση,διατύπωση υποθέσεων, δειγματοληψίες στην ύπαιθρο, εξαγωγήσυμπερασμάτων) και τόνωσης της φαντασίας μέσωτης καλλιτεχνικής έκφρασης και  δημιουργικής γραφής.

 

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στον σύνδεσμο: https://www.lifegrecabat.eu/el/news-articles/299

 

 

Σχετικά με το πρόγραμμα LIFE GRECABAT

 

To πρόγραμμα LIFE-ΦΥΣΗ «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» («Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude», (LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE GRECABAT) έχει κύριο στόχο να βελτιώσει την κατάσταση διατήρησης 10 ειδών νυχτερίδων και του οικοτόπου των σπηλαίων (οικότοπος 8310) σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, βοηθώντας παράλληλα στην επιβίωση της ιδιαίτερης σπηλαιόβιας ζωής που υπάρχει στην Ελλάδα.

 

Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη πανελλαδική προσπάθεια διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των νυχτερίδων (χειρόπτερων), των σπηλαίων και της ζωής που φιλοξενούν, επιχειρώντας να γίνει παράδειγμα ολοκληρωμένης διαχείρισής τους σε εθνικό επίπεδο.

 

Με προϋπολογισμό 1,27 εκατ. ευρώ και διάρκεια 4,5 έτη, το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από πόρους του Πράσινου Ταμείου. Το έργο υποστηρίζουν το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συντονιστής - Δικαιούχος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) και εταίροι: το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το Πράσινο Ταμείο, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) και η ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :