Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Δικαίωση των καταστηματαρχών Μαζικής Εστίασης Νάξου στις Αγωγές Ασφαλιστικών μέτρων της GEA

Δημοσιεύτηκαν  από το Πρωτοδικείο Νάξου οι υπ αριθμ 165/2017 και
166/2017 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου το όποιο κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δίκασε τις αιτήσεις του οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης
GEA (GRAMMO, EΡΑΤΩ. ΑΠΟΛΛΩΝ , ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ) κατά πλήθος επαγγελματιών μαζικής εστίασης του νησιού μας. Με τις παραπάνω αποφάσεις απορρίφθηκαν στο.....

σύνολο τους οι κρινόμενες αιτήσεις και επιδικαστήκαν τα δικαστικά
έξοδα υπέρ των επαγγελματιών.
    Η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών που πορεύθηκε  μέσω του
Σωματείου Μαζικής Εστίασης Νάξου & Μικρών Κυκλάδων «Φιλοξενία» και των
νομικών εκπροσώπων του κκ Κυριάκου Δημητρίου & Σπύρου Μαθιουδάκη δικαιώθηκε απολυτά για την επιλογή της.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αξιολογούνται ως  μία επιτυχία του
Σωματείου Μαζικής Εστίασης Νάξου & Μικρών Κυκλάδων «Φιλοξενία» τόσο
όσο προς τον τρόπο χειρισμού του θέματος αλλά και ως προς το
αποτέλεσμα το οποίο εξυπηρετεί τις αρχές του Σωματείου που είναι η
προάσπιση των συμφερόντων των μελών του.
   Στους δύσκολους καιρούς που βιώνουν οι μικροί και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες κυρίως των οικογενειακών επιχειρήσεων απαιτείται συσπείρωση γύρω από το Σωματείο προκειμένου ο καταστηματάρχης να αντιμετωπίσει τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά στην επιχειρηματικότητα.
«Η Ισχύς εν τη ενώσει»
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας
Απόστολος  Ιωαν. Καρεγλάς                     Ιωάννης Ευαγ. Παπαδόπουλος


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :