Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Υποβολή αιτήσεων Κ.Ε.Α. στο νέο Κέντρο της Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου μας ότι από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, η υποβολή των αιτήσεων (νέων και τροποποιητικών) του Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (Κ.Ε.Α.) θα γίνεται στο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, το οποίο στεγάζεται σε κτίριο επί της περιφερειακής οδού Χώρας-Εγγαρών, απέναντι από τις Εργατικές Κατοικίες.

Ώρες λειτουργίας: 07:00-15:00 (Δευτέρα-Παρασκευή)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2285360174

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια....
νεοσύστατη κοινωνική δομή, η οποία απευθύνεται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κατέστη δικαιούχος της πράξης με την αριθμ. 4179/30-09-2016 Απόφαση Ένταξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002153 στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014–2020» στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας εστιάζει στην ενημέρωση και στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, περιλαμβάνοντας τρεις κεντρικούς άξονες, οι οποίοι είναι:
·         Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
·         Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και δομές και
·         Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς και του Δήμου Αμοργού  με αριθ. Απόφασης 99/2016 του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», άτομα κάθε ηλικίας και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, μετανάστες, ΑΜΕΑ, και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο και διοικητική υπάλληλο. Στεγάζεται σε κτίριο επί της περιφερειακής οδού Χώρας- Εγγαρών (απέναντι από τις Εργατικές Κατοικίες).
Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 22853-60174, 22850-24844, e-mail: kk@naxos.gov.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή  7:00 – 15:00.Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :