Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ.Τ. ΝΑΞΟΥ

Προς : Τακτικά μέλη
του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου Ως πίναξ αποδεκτών
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00 πμ σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :
1) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016
2) Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου στην......
κα Χίου Κυριακή στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα Αγίας Άννας.
3) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου.
4) Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου στον κο Μυλωνά Βασίλειο,
Λοιπά τρέχοντα Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Νάξου
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :