Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Διανομή φρούτων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως συντονιστής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης με φορείς του Νομού Κυκλάδων, ανακοινώνει τη 
δ ι α ν ο μ ή   ρ ο δ ά κ ι ν ω ν
στo πλαίσιo των «συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΦΕΚ 1701/Β/2015)».
Δικαιούχοι είναι:
1.    οι έχοντες κάρτα σίτισης.
2.    τα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάξου και ......
Μικρών Κυκλάδων.
Οι δικαιούχοι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να προσκομίσουν:
·         δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
·         πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
·         κάρτα σίτισης.
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:
Τετάρτη 23, Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015,
στο Δημαρχείο Νάξου (υπόγειο),
από 10:00 έως 13:00.


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :