Παρασκευή, Φεβρουαρίου 28, 2014

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι κατά του καπνίσματος στους χώρους εστίασης- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταστηματάρχες


Επειδή υπάρχει μία εντατικοποίηση των ελέγχων και  εφαρμογής της νομοθεσίας κατά του καπνίσματος το Σωματείο Μαζικής Εστίασης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων “Φιλοξενία” ενημερώνει τους συνάδελφους καταστηματάρχες ώστε να γνωρίζουν τι ισχύει σύμφωνα με το σχετικό νόμο: 
1. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα, σε όλους τους κλειστούς δημόσιους και.....
ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους χωρίς τη δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων. Εξαιρούνται τα καζίνο και τα Κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τμ. με ζωντανή μουσική τα οποία πρέπει να διαμορφώσουν ειδικό χώρο για τους καπνίζοντες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται μέχρι το 1/2 (50%) του συνολικού εμβαδού τους.
Αρμόδιες Αρχές, όπως ορίζονται στον για τον έλεγχο των παραβάσεων του καπνίσματος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι ∆ιευθύνσεις ∆ημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Αστυνομία, και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους κυρίως στις χερσαίες ζώνες λιμένων (π.χ παραλία Νάξου)
Ως «κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τ.µ., µε ζωντανή µουσική», νοούνται όσα έχουν συνολικό εµβαδόν άνω των 300 τ.µ.

  1. Να διευκρινήσουμε ότι στην έννοια των χώρων όπου το κάπνισµα απαγορεύεται, εµπίπτουν ενδεικτικά:
-Οι πέργκολες των καταστημάτων που εφάπτονται στο ακίνητο (πχ πρόσοψη) θεωρούνται προέκταση του καταστήματος και πρέπει να είναι τουλάχιστον από 2 πλευρές ανοικτές.
- Το αίθριο των κτιρίων και των καταστηµάτων, εφόσον είναι κλεισµένο µε συρόµενη ή
αποσπώµενη οροφή. Ως «αίθριο» λογίζεται «το µη στεγασµένο τµήµα του οικοπέδου ή
του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του
οικοπέδου.
- Όλες οι στοές ισόγειες, υπόγειες, υπέργειες.
- Οι εξωτερικοί χώροι των κτιρίων και των καταστηµάτων (πχ. πέργκολες) εφόσον έχουν σκέπαστρο και ταυτόχρονα είναι κλεισµένοι περιµετρικά µε οποιοδήποτε τρόπο (τζαµαρία, µουσαµά, νάϊλον, τέντα, διαχωριστικά).
- Όλοι οι χώροι των Νοσηλευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων στους οποίους
περιλαµβάνονται οι ακάλυπτοι χώροι, οι ταράτσες, τα αίθρια, οι εξώστες καθώς και
λοιποί υπαίθριοι και ηµιυπαίθριοι χώροι, κ.λ.π.). Το κάπνισµα επιτρέπεται στους
υπαίθριους χώρους του νοσοκοµείου µόνο για τους ψυχιατρικούς ασθενείς.

3. Στην έννοια των χώρων όπου το κάπνισµα επιτρέπεται εµπίπτουν ενδεικτικά:
- Οι εξωτερικοί χώροι των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και όλων των
δηµόσιων και ιδιωτικών χώρων, (πχ πέργκολες) που είναι ανοιχτοί περιµετρικά από δύο τουλάχιστον πλευρές.
- Οι εξωτερικοί χώροι των καταστηµάτων και των κτιρίων που έχουν οµπρέλες ή
σκίαστρα – τέντες και δεν είναι κλεισμένοι περιμετρικά.
- Τα µπαλκόνια και οι ταράτσες των κτιρίων
- Οι χώροι οι οποίοι είναι περιµετρικά κλειστοί, αλλά δεν διαθέτουν οροφή, όπως θερινοί
κινηµατογράφοι, ανοιχτά θέατρα, ανοιχτά γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς
και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που δεν διαθέτουν οροφή.
- Το αίθριο των κτιρίων και καταστηµάτων, που είναι ανοικτό (χωρίς στέγαστρο
οποιασδήποτε µορφής).

4. Τι πρέπει να προσέξουν οι επαγγελματίες καταστημάτων Εστίασης και γενικότερα οι υπεύθυνοι δημόσιων η ιδιωτικών εργασιακών χώρων.
Α)Να έχουν προμηθευτεί το Βιβλίο Αναφοράς καπνίσματος.
Το «Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος» πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις. Ειδικότερα η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) και στις αµιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου.
Το Βιβλίο αυτό θα το προμηθευτούν οι επαγγελματίες από τα Βιβλιοχαρτοπωλεία του Νησιού μας. Πρόκειται για ένα τετράδιο με χοντρό εξώφυλλο τουλάχιστον 100 σελίδων ριγέ, μεγέθους Α4 .

Η αρίθµηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήµατος (αριθμίζει τις σελίδες προσεκτικά) και στη συνέχεια το προσκομίζει στο Δήμο στο αρμόδιο γραφείο (Αντιδήμαρχος κ. Τοτόμης Πρωτονοτάριος) και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του ενδιαφεροµένου. Στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, θα αναγράφονται η επωνυµία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ∆OΥ, η Ταχ. ∆/νση και ο αριθµός άδειας λειτουργίας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος στην
αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι:
φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήµατος και µία µηδενική ταµειακή απόδειξη µε το
Α.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Η µη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση
(«µη συνεργασία του υπευθύνου µε τα αρµόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου»)
συνεπάγεται δε, πρόστιµο .
Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία «δήλωσης» της απώλειας του Βιβλίου στην αδειοδοτούσα αρχή µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599.
β) Πρέπει να αναρτήσουν πινακίδες απαγόρευσης του καπνίσματος
Η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος είναι παράπτωμα που επιφέρει πρόστιμο. Οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας ή υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κάθε αρμόδιος θα πρέπει να φροντίζει για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης του και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να επαναλαμβάνει τη σήμανση για κάθε δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα του χώρου. Δηλαδή για ένα χώρο 60τμ απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα ταμπελάκια απαγόρευσης καπνίσματος. Τα σήματα αυτά μπορούν να τα προμηθευτούν οι επαγγελματίες από τα Βιβλιοχαρτοπωλεία του νησιού μας.
Γ)Η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων, όπως η μη απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.
Πρέπει να μην υπάρχουν στα τραπέζια και γενικά στο χώρο τασάκια-σταχτοδοχεία.
  1. Ποινές-Πρόστιμα.
Επιβολή προστίμων
1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανά περίπτωση είναι:
Α. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 50 έως 500 ευρώ για κάθε παράβαση.
Β. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου είναι από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση. 500 € για κάθε παράβαση. Ειδικότερα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα στονεσωτερικό τους χώρο
• σε δημοτικά διαμερίσματα κάτω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο είναι 500 €
• σε δημοτικά διαμερίσματα άνω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο
είναι 600 €
Γ. Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Δ. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση.
Η παράβαση βεβαιώνεται στο “Βιβλίο Αναφοράς “ Επιπροσθέτως, η παράβαση καταχωρείται σε ειδικό τριπλότυπο έντυπο, που τιτλοφορείται «ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ». Η παράβαση καταχωρείται στο ανωτέρω τριπλότυπο έντυπο, ένα αντίγραφο του οποίου επιδίδεται στον παραβάτη, ένα παραμένει ως στέλεχος και ένα διαβιβάζεται στην ΔΟΥ του παραβάτη και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί βεβαίωσης και είσπραξης προστίμων. του άρθρο. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και θα διαβιβάζεται από και με ευθύνη του Υ.Υ.Κ.Α. προς όλες τις ελεγκτικές αρχές. Θα φέρει ανάγλυφο το έμβλημα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε αριθμημένο φύλλο του προκειμένου να εξασφαλίζεται η γνησιότητά του.
  1. Υποτροπή
Ως «υποτροπή» νοείται η επανάληψη της παράβασης σε µεταγενέστερο χρόνο, που βεβαιώνεται µε νεότερο έλεγχο. Θεωρείται «υποτροπή» η παράβαση του ίδιου ή άλλου κανόνα του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υποτροπή σε επανέλεγχο, το πρόστιμο διπλασιάζεται για κάθε παράβαση, βάσει του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου στον ίδιο χώρο ή στην ίδια επιχείρηση.
Σε περίπτωση διαπίστωσης τέταρτης παράβασης σε χώρο ή κατάστημα, κατόπιν διενέργειας τακτικού ή έκτακτου ελέγχου ή και ελέγχου κατόπιν καταγγελίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η αρμόδια ελεγκτική αρχή πέραν του νέου προστίμου που θα επιβάλλει, κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών την Πράξη διαπίστωσης παράβασης στον Τομέα Ελέγχου Καπνού του ΣΕΥΥΠ και στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, οι οποίες με σχετική απόφασή τους, εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη μέρα που θα ενημερωθούν, προβαίνουν σε προσωρινή σφράγιση του καταστήματος για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.
Σε περίπτωση διαπίστωσης πέμπτης παράβασης, η αρμόδια ελεγκτική αρχή πέραν του προστίμου, που θα επιβάλλει, κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών την Πράξη διαπίστωσης παράβασης στον Τομέα Ελέγχου Καπνού του ΣΕΥΥΠ και στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, οι οποίες με σχετική απόφασή τους, εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη μέρα που θα επιληφθούν, προβαίνουν σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας και οριστική σφράγιση του καταστήματος.
Ο παραβάτης υποχρεούται να δώσει στον ελεγκτή οποιοδήποτε από τα προσωπικά του στοιχεία ή τα στοιχεία της επιχείρησης θα ζητηθούν, όπως: ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ΑΦΜ επιχείρησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας, και να προσκομίσει στα πλαίσια του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος.Σε περίπτωση που ο παραβάτης αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε ο ελεγκτής δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της αστυνομίας.Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα τη συνδρομή τους προκειμένου να συμπληρωθεί άρτια η Πράξη Επιβολής Προστίμου.

  1. Σε κάθε περίπτωση η άμεση καταβολή του ποσού του προστίμου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση, κοινοποίηση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβολής του, συνεπάγεται μείωση του ποσού του προστίμου σε ποσοστό 50%.

8. Αντιρρήσεις
Τα ελεγκτικά όργανα κατά την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίµου πρέπει να ενηµερώνουν τους παραβάτες ότι εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίµου, ο ελεγχόµενος δύναται να διατυπώσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του στον Υπηρεσιακό Προϊστάµενο στον οποίο ανήκει το ελεγκτικό όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, το επιβληθέν πρόστιµο οριστικοποιείται. Σε περίπτωση που ο παραβάτης προβάλλει γραπτώς επαρκείς αντιρρήσεις, κατά την έγγραφη αιτιολογηµένη κρίση του Υπηρεσιακού Προϊσταµένου του αρµόδιου ελεγκτικού οργάνου, το πρόστιµο µειώνεται ή διαγράφεται.
Μετά την έγγραφη και αιτιολογηµένη µείωση ή διαγραφή του προστίµου από τον προαναφερόµενο Υπηρεσιακό Προϊστάµενο, τα ελεγκτικά όργανα οφείλουν να ενηµερώσουν σχετικά το Βιβλίο Αναφοράς της επιχείρησης.

9. Υποχρεώσεις Οργάνων Ελέγχου
Τα εντεταλµένα αρµόδια ελεγκτικά όργανα φέρουν και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια
των ελέγχων την ταυτότητα της υπηρεσίας τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
ταυτότητα και µέχρι την έκδοσή της, η αρµόδια Υπηρεσία χορηγεί βεβαίωση στα ελεγκτικά
όργανα προκειµένου να διεξαχθούν οι έλεγχοι σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία.
  1. Έλεγχοι
α) Τα όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους
κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την Προϊσταμένη τους Αρχή.
β) Τα όργανα ελέγχου συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές και τη διαπίστωση των παραβάσεων, όπως: η ημεροχρονολογία της εκάστοτε παράβασης, τα στοιχεία ταυτότητας του παραβαίνοντος, όταν πρόκειται για παράβαση φυσικού προσώπου και τα στοιχεία της επιχείρησης, όταν η παράβαση αφορά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Α.Φ.Μ. και η ΔΟΥ του παραβαίνοντος, ο αύξων αριθμός της Πράξης Επιβολής Προστίμου κτλ. Οι εκθέσεις αυτές θα διαβιβάζονται αντίστοιχα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και στην αρμόδια για την αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να ελέγχονται τυχόν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και να προβαίνει η υπηρεσία σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός αυτοβούλως ή μετά από καταγγελία διενεργεί ελέγχους στην περιοχή ευθύνης του. Όπου κρίνεται σκόπιμο, με Πράξη του Προϊσταμένου της Αρμόδιας Υγειονομικής Αρχής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, δημιουργούνται κοινά κλιμάκια από ένα υγειονομικό όργανο, ένα όργανο της αστυνομίας ή του λιμενικού. συνεπικουρούμενα, εφόσον παραστεί ανάγκη από ένα στέλεχος των ελεγκτικών υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή επιθεωρητές εργασίας, όπως ειδικότερα καθορίζονται με την εκάστοτε Πράξη συγκρότησης του κλιμακίου. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα το ζήτημα του ελέγχου των επαναλαμβανομένων παραβάσεων σε δημόσιους χώρους και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα δημιουργηθεί πλήρες μηχανογραφημένο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των παραβάσεων.
Τακτικοί έλεγχοι διεξάγονται σε μηνιαία, ή διμηνιαία βάση ανάλογα:
α) με τον αριθμό των διαπιστωθεισών παραβάσεων και
β) το εύρος της περιοχής ελέγχου.
Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας του ελεγχόμενου χώρου, δίνοντας προτεραιότητα σε χώρους στους οποίους έχουν ήδη διαπιστωθεί παραβάσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας κινητοποιείται η διαδικασία έκτακτου ελέγχου.
Αυτά είναι τα βασικότερα σημεία της νομοθεσίας σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος.


Ο πρόεδρος                                                                      Ο Γ. Γραμματέας
Ιωάννης  Ευαγ.  Παπαδόπουλος                                 Ευάγγελος Αθαν. Καραμανής
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

2 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΓΟΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ = ΠΑΡΑΝΟΜΗ = ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ = ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ = ΜΠΟΡΩ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ ΝΑ ΚΑΠΝΙΖΩ .......

Ανώνυμος είπε...

Ρε φιλαράκι εσυ είσαι διάνοια. Πω Πω τι μαθηματικό μυαλό!!!! Αποδεικνύεται πόσο βλάκας είσαι.