Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης και 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.


Προς  Τα μέλη του Δ.Σ.
    Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α την 28η  Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., για τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι  θέματα  ημερησίας διατάξεως:
1.   Έγκριση διάθεσης πιστώσεων, ψήφιση δαπανών για την.....
εξόφληση δαπανών ΠΟΕ προϋπ/σμού  οικ. έτους 2014.
2.   Απόφαση για ΄΄Ναξιώτικη Αποκριά΄΄. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων, ψήφιση δαπανών για εργασίες, προμήθειες και σχετικές γενικές δαπάνες. 
3.   Έγκριση διάθεσης πιστώσεων, ψήφιση δαπανών για την προμήθεια  ειδών τροφίμων παιδικών σταθμών, λειτουργικών δαπανών,  γραφικής ύλης,  βιβλίων,προϋπ/σμού οικ. έτους 2014.
4.   Ανάθεση εκτέλεσης πρωτόκολλου διοικητικής αποβολής, έγκριση διάθεσης πίστωσης.
5.   Ασκηση Ειδικής προσφυγής άρθρ. 152 Ν. 3463/2006 (άρθρ. 238 Ν. 3852/2010) και σχετική εξουσιοδότηση Προέδρου Δ.Σ.
6.   Μεταφορά  υλικού εκθέσεως  ΄΄ΙΑΚΩΒΟΣΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ΄΄ από Αθήνα προς Νάξο, έγκριση διάθεσης πιστώσεως.
7.   Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
8.   Θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.      
.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Προς  Τα μέλη του Δ.Σ.


    Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία τουΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α την 28η  Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ., για τακτική συνεδρίαση με μοναδικό  θέμα  ημερησίας διατάξεως:

   Ψήφιση απολογισμού ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ οικ. έτους 2013.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


Ι. Ναυπλιώτης-Σαραντηνός
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :