Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σε αίτημα του Δημάρχου σχετικά με τη λειτουργία της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Θέμα: Απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σε αίτημα του Δημάρχου σχετικά με τη λειτουργία της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

     Με έγγραφό  της προς το Δήμο Νάξου και  Μικρών Κυκλάδων (Α.Π. 4816/1471 – 31.01.2013) απαντά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Αιγαίου στο αίτημα του Δημάρχου, Μανόλη Μαργαρίτη, σχετικά με  το θέμα που έχει ανακύψει στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου, περί της Προεδρίας του........
Διοικητικού Συμβουλίου της.
     Ο Δήμαρχος είχε καταθέσει σχετικό αίτημα (Α.Π. 887/ 24-01-2013) προς τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Χριστίνα Καλογήρου, καθώς και συνημμένα έγγραφα την, με αρ. πρωτ. 14738/22-11-2011 ανεξαρτητοποίηση από το συνδυασμό της πλειοψηφούσας παράταξης του κου Βαρσαμά Συμεώνογλου, την με αρ. πρωτ. 572/16-01-2013αίτηση του κου Βαρσαμά Συμεώνογλου και τη συνημμένη σε αυτήν επιστολή του προς το Δήμο και το με αρ. πρωτ. 141/07-01-2013 έγγραφο Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων  Προέδρου  Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου. Με τα ανωτέρω ο Δήμαρχος ζήτησε απάντηση το συντομότερο δυνατόν, καθώς είναι ανάγκη να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα η μεγαλύτερη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου.
     Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απεστάλη σήμερα, 31 Ιανουαρίου, έγγραφο με το οποίο αποσαφηνίζεται ότι, μέχρι να αποφανθεί ο Γενικός Γραμματέας επί της σχετικής προσφυγής του κ. Συμεώνογλου, η σχετική ανακοίνωση του Δημάρχου, η οποία ανακοινώνει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου τον κ. Σπυρίδωνα Παπαδόπουλο, ισχύει από την έκδοσή της και πρέπει να εφαρμοστεί.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :