Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., εξετάζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Η Απάντηση στην παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη
 Για την αύξηση της φοιτητικής έκπτωσης στις θαλάσσιες συγκοινωνίες απαντά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κώστας Μουσουρούλης μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.
 Με τον Ν.2932/2001 και την υπ. Αρ. 3324.1/20/03/15-05-2003 Κ.Υ.Α. , καθορίστηκαν οι ομάδες ατόμων που δικαιούνται για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να ταξιδεύουν με έκπτωση στα εισιτήρια των δρομολογημένων πλοίων που εκτελούν ενδομεταφορές και χωρίς διακρίσεις προς..........
του πλοιοκτήτες.

Όπως αναφέρεται στην Απάντηση του  Υπουργείου: «στις ομάδες ατόμων, που δικαιούνται εκπτώσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές- σπουδαστές των ΑΕΙ-ΤΕΙ καθώς και όσοι φοιτούν σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το χρονικό διάστημα από 01/09 έως 30/06 του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι Λιμενικές Αρχές, στην περίπτωση καταγγελιών, προχωρούν στην επιβολή διοικητικών προστίμων κατά των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τη μη εφαρμογή των υπόψη αποφάσεων».

Στην παραπάνω Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι, αφ’ ενός προβλέπεται η δαπάνη για τη μετακίνηση με έκπτωση ορισμένων από τις παραπάνω κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και οι φοιτητές, να επιβαρύνει το τέως Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, αφ’ ετέρου η έκδοση σχετικής διάταξης νόμου, η οποία θα ρύθμιζε το θέμα της αποζημίωσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Δεδομένου ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά το θέμα της προαναφερόμενης αποζημίωσης, για τις ανωτέρω εκπτώσεις οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν προσφύγει, τόσο μεμονωμένα όσο και ως Ένωση, στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αναστολή και συναφώς την ακύρωση των αποφάσεων, θεωρώντας ότι αυτές παραβιάζουν τη γενική αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου: «εξετάζεται, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η επέκταση του δικαιώματος έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου στις συγκοινωνίες (πάσο) και στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού».

Τέλος, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης δηλώνει: «δεδομένου ότι, οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ σημαντικό να ελαφρυνθούν οι περίπου διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ενεργοί φοιτητές και οι οικογένειές τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό, ότι προωθείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από την Κυβέρνηση για την ελάφρυνση των φοιτητών και των ανέργων όσον αφορά στο κόστος μετακίνησης».


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :