Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

Συγκρότηση σε σώμα της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Κυκλάδων της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κυκλάδων της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττι- κής όπως προέκυψε από τις εκλογές της 13ης Μαρτίου 2019. Η σύνθεση της νέας Δ.Ε. όπως ψηφί- στηκε ομόφωνα, έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Χάρης Ζεπάτος , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ( Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου). Αντιπρόεδρος : Δαβίδ Διακοδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ( Δήμος Σύρου – Ερμούπολης). Γεν. Γραμματέας : Σπυριδούλα Τζουμακίδη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ( Αποκ/μένη Διοίκηση Αιγαίου). Ταμίας: Δέσποινα Βουλγαρίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Δήμος Σύρου – Ερμούπολης). Μέλος : Ευαγγελία Σακελλαρίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Δήμος Σύρου – Ερμούπολης).

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του.......... Τμήματος Κυκλάδων


Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Χάρης Ζεπάτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχν/γος Ηλ/κων Υπολογι- στών

Τζουμακίδη Σπυριδούλα Αρχιτέκτων Μηχανικός


Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής ΕΝΩΣH ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝΤμήμα Κυκλάδων

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Επτανήσου 35, Ερμούπολη, ΤΚ 84100 τηλ: 2281360257,2281360240 fax: 2281360262 e-mail: emdydas.cyc@gmail.com
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :