Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 01 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
Τρέχοντα θέματα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
  
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :