Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΚ ΝΑΞΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΙΕΚ Νάξου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ο ΕΟΠΠΕΠ έχει ξεκινήσει  την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις «Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ, 1ης περιόδου 2017».

Η χρονική περίοδος υποβολής αίτησης είναι από 10 Αυγούστου 2017 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2017. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στη......
σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ: http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/odigieseggafis


Περισσότερες πληροφορίες στους υποψήφιους δίνονται στα τηλέφωνα 210-2709033, 210-2709102, 210-2709092 και 210-2709117 από τις 9:00 έως τις 17:00,  καθώς και στο email: iekexams@eoppep.gr, για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΔΙΕΚ Νάξου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2017Β και Εαρινού Εξαμήνου 2018Α.

Η πρόσκληση στη σελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ:

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 
από 08/08/2017 ώρα 15:00 έως 24/08/2017 ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: https://mis.inedivim.gr

 Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλ.: 2131314530, 2131314542, 2131314543 και 2131314545 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.. 
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :