Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Τ ΝΑΞΟΥ

Mετά την αναβολή της προγραμματισμένης για τις 10/11/2016 τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του ΔΛΤΝάξου ,παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την  
  Τρίτη 22 Nοεμβρίου   2016  και ώρα  11:00 πμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι      θέματα :
   1) Παραλαβή μελέτης ΄΄ΗΜ εγκαταστάσεις χερσαίας   ζώνης λιμένα Δονούσας.
   2) Παραλαβή μελέτης ΄΄ΗΜ εγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Κουφονησίων.
   3) Έγκριση μελέτης Προμήθεια διακόσμου. Ψήφιση πίστωσης.
   4) Έγκριση μελέτης προμήθεια κάδων απορριμμάτων . Ψήφιση πίστωσης.
   5) Έγκριση 3ου λογαριασμού του έργου ΄΄ ΗΜ εγκαταστάσεις παραλικής.....
λιμενικής ζώνης
         ΜερσίνιΣχοινούσας΄΄
   6) Έγκιση λογαριασμού΄΄ 1η συμπληρωματική σύμβαση έργου ΄΄ Αποκατάσταση ζημιών  λιμενικών έργων
        λιμένα Αιγιάλης.΄΄
   7) Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών έργου ΄΄ Αποκατάσταση πλακόστρωτου
        εξομοιούμενου χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα στο  Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού΄΄>>
   8) Διάθεση πίστωσης για πληρωμή αναδόχου  εκτέλεσης  έργου ΄΄ Αποκαταστάσεις                                               ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Ηρακλειάς΄΄.
    9) Έγκριση 1ου λογαριασμού έργου ΄΄ Ολοκλήρωση επισκευής ράμπας πρόσδεσης πλοίων λιμένα Νάξου΄΄
  10) Έγκριση απολογιστικών στοιχείων απορρόφησης ποσού από Δήμο Νάξου &Μικρών Κυκλάδων
   11) Διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθεια υλικών επισκευής φαξ- φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του
        Φορέα.
   12) Έγκριση χορήγησης πιστοποιητικού εμπειρίας εκτέλεσης του έργου΄΄ Αποκαταστάσεις ζημιών
          παραλιακού κρηπιδώματος και προβλήτα Μουτσούνας Ν. Νάξου΄΄.
    13) Αίτημα ΑΛΓΟΡΥΘΜΟΣ ΑΤΕ για παράταση εκτέλεσης του έργου ΄΄ΗΜ εγκαταστάσεις παραλιακής  ζώνης
            Λιμένα Νάξου΄΄.
   14) Διάθεση πίστωσης ποσού για καταβολή εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Φορέα.
    15) Διάθεση πίστωσης για μετακίνηση ναυπλιώτη στην Ηρακλειά.
    16) Διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθεια φακέλλων εξερχόμενης αλληλογραφίας του Φορέα .Έκδοση
           εντάλματος προπληρωμής.
    17) Εγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης
   18) Έγκριση μελέτης ΄΄ Παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων . Διενέργεια συνοπτικού
       διαγωνισμού.
    19) Εγγραφή του ΔΛΤΝάξου ως συνδρομητή στη Νομοτελεια και στην ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ για το 2017 .
    20) Συντήρηση αναβάθμιση προγραμμάτων ACE HELLAS.
     21) Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση χώρου προκειμένου να τοποθετηθούν νέες εγκεκριμένες
      κατασκευές.
     22) Λοιπές αιτήσεις.

         Τρέχοντα θέματα
  
                                                                  
                                                                                                Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου                                                                                                       Νικόλαος Σέργης              
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :