Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΝΑΞΟΣ: Ενημέρωση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2017.

Ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει τους επαγγελματίες που προτίθενται να
κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2017, να προσέλθουν στο Γραφείο Εσόδων
του Δήμου μας προκειμένου να καταθέσουν αίτηση, για την χορήγηση άδειας χρήσης
Κοινοχρήστου χώρου, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ -
Για την Καλύτερη διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε το έντυπο της.....
αίτησης όπου
αναγράφονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έτσι ώστε να τα προσκομίσετε
ολοκληρωμένα.
Σας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 και Τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με
μεταγενέστερες διατάξεις και το άρθρο 2 Της Απόφασης Υπ. Περίβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.
52907/28. 12.2009 (ΦEK 2621/31.12.2009 Tευχος B).
Πληροφορίες και έντυπα θα βρίσκονται για τους ενδιαφερόμενους και στα γραφεία του συλλόγου Μαζικής Εστίασης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Περιφερειακός Γρόττας απέναντι από το super market Κουτελιέρης)
Ολόκληρη η ανακοίνωση με τα δικαιολογητικά και την αίτηση ΕΔΩ

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :