Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Λ.Τ. Νάξου


Προς : Τακτικά μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Νάξου


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 μμ σε τακτική συνεδρίαση , για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :
1)    Eγκρίσεις δαπανών πολυετούς υποχρέωσης . Διάθεση πιστώσεων.
2)    Εγκρίσεις δαπανών παρελθόντος οικονομικού......
έτους. Διάθεση πιστώσεων.
3)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους .
4)    Απευθείας  ανάθεση μελέτης για αποκατάσταση ζημιών λιμένα Απόλλωνα.
5)    Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή ΔΕΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ- COURIER ΚΛΠ κατά το έτος  2016.
6)     Διάθεση πιστώσεων για συντηρήσεις λογισμικών  του Φορέα και συνδρομές στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ  κατά το 2016.
7)    Παραχώρηση  κτίσματος προβλήτα λιμένα Νάξου και παραλιακού χώρου πέριξ αυτού κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές.
    8)  Oρισμός υπευθύνων για είσπραξη λιμενικών τελών λιμένα Δονούσας-Ηρακλειας.
    9) Έγκριση εκτέλεσης έργου << Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού προς δημοτικό πάρκινγκ στη ΔΚ
          Νάξου>>
   10) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
11) Bεβαίωση  οφειλών.   
12) Αίτημα διαγραφής ή μη οφειλών από πρόστιμα παράβασης ΚΟΚ.
13)  Έγκριση πρότασης Λιμενικής Αρχής για έκδοση κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφοριακού χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου.
14) Προσωρινές παραχωρήσεις παραλιακών χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου-Κουφονησίου  .

      Λοιπά τρέχοντα                                                                               
                                                                                                Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου


                                                                                                       Νικόλαος Σέργης          
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :