Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου

Μετά το έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφα, σύμφωνα με το οποίο αναζητείται από την Κεντρική Κυβέρνηση η συνεργασία με τους Δήμους για την αντιμετώπιση της φιλοξενίας προσφύγων, και μετά την πρόταση που κατατέθηκε από την Επιτροπή Διαβούλευσης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 18/03/2016  να προβλεφθούν κονδύλια στον προϋπολογισμό 2016 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τις περιπτώσεις ανάγκης φιλοξενίας προσφύγων, καλούνται τα μέλη της επιτροπής αλλά και οι φορείς και πολίτες, όπως προσέλθουν στην 3η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 21ηΜαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο......
Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 προκειμένου να συζητηθεί το θέμα αυτό.
Λόγω της σοβαρότητας και του κατεπείγοντος του ζητήματος, παρακαλούμε για τις γραπτές σας απόψεις στην περίπτωση που δεν μπορέσετε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

                                                         
 Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτρης Λιανός
Αντιδήμαρχος

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :