Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2) Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση μελέτης και...... τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου».
  2. Έγκριση υποβολής τεχνικού δελτίου και αιτήματος χρηματοδότησης για το έργο: «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου».
  3. Λήψη απόφασης για απευθείας εκμίσθωση Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος- «Τίμιος Σταυρός» Δ.Ε. Νάξου, στο Σύλλογο Κρεοπωλών Νάξου, λόγω των αυξημένων αναγκών της Πασχαλινής περιόδου.
  4. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος - «Τίμιος Σταυρός» Δ.Ε. Νάξου.
  5. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Μύλος Δ.Ε. Δρυμαλίας.
  6. Έγκριση συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενο έργο: «Ολοκληρωμένα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης φυκιών που συλλέγονται σε παραλίες».
  7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του ΕΑSME με τίτλο: «Θεματικές διαδρομές στην υποθαλάσσια Πολιτιστική Κληρονομία».
  8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ιnterreg MED Balkan με θέμα: « Διαχείριση παράκτιων αμμοθινών».
  9. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
  10. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους διοικητικού συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                           

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :