Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Αναστολή εφαρμογής της Κανονιστικής Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Θερινής περιόδου στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Άρθρου 152 Ν. 3463/2006, με την οποία ακυρώνεται η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτή η 185/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αναστέλλονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου που επρόκειτο να εφαρμοστούν έως 31 Αυγούστου 2015.
Κατόπιν τούτου, καλούμε την Ελληνική Αστυνομία όπως αυξήσει τα μέτρα τροχονομίας, όπως προβλέπεται, σε δρόμους που παρατηρείται αυξημένη κίνηση πεζών και....
οχημάτων, για την ασφάλεια όλων των διερχομένων.

Ειδικότερα, αναστέλλονται οι:

Α) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ισχύ έως 31/08/2015 και ώρα από 20:00μ.μ. έως και 6:00π.μ.
1. Απαγόρευση της εισόδου των οχημάτων στην οδό Παπαρρηγοπούλου από τη συμβολή της με την οδό Μέσης, με τοποθέτηση ανάλογης σήμανσης και μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σχήματος Π. Το κιγκλίδωμα που θα τοποθετηθεί να φέρει την ανάλογη σήμανση δηλ. απαγόρευση διέλευσης και υποχρεωτική πορεία στα αριστερά προς το χώρο στάθμευσης.
2. Στην οδό Παπαρρηγοπούλου, στο ύψος του εστιατορίου «Μάρω», τοποθετείται κιγκλίδωμα που θα φέρει την ανάλογη σήμανση δηλ. απαγόρευση διέλευσης και υποχρεωτική πορεία στα αριστερά.
3. Απαγόρευση της εισόδου των οχημάτων στην οδό Παπαβασιλείου από τη συμβολή της με την οδό Ιωάννη Παπαδάκη (Super market Βασαλάκη)
4. Απαγόρευση της εισόδου των οχημάτων στην οδό που αποτελεί συνέχεια της οδού Μαργαρίτη (ποτάμι – όπισθεν super market Βιδάλη) και καταλήγει στην οδό Μικρασιατών Προσφύγων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος των οχημάτων στην οδό Παπαβασιλείου.
5. Απαγόρευση εισόδου στην Παπαβασιλείου (καθόδου) μέσω της Μικρασιατών Προσφύγων.

Β) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ισχύ έως 31/08/2015 και εφαρμογή καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου:
1. Το τμήμα της οδού από το δρόμο που ενώνει την οδό Αγ. Αρσενίου με το ξενοδοχείο Porto Naxos να γίνει διπλής κατεύθυνσης από την οδό Αγ. Αρσενίου μέχρι το δρόμο που αποτελεί είσοδο –έξοδο για τους χώρους στάθμευσης.
2. Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Μαργαρίτη (Ποταμός) άνοδος, στο τμήμα του οικοπέδου ΚΤΕΛ (από τη συμβολή με το δρόμο του Αγ. Μηνά έως τη συμβολή με την οδό όπισθεν του super market Βιδάλη) καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με ταυτόχρονη απαγόρευση διέλευσης των λεωφορείων και των φορτηγών άνω των 2τόνων. Η πρόταση αυτή γίνεται προκειμένου να αποσυμφορεθεί η κίνηση στον κόμβο έναντι του Κλειστού Γυμναστηρίου, αφού υπάρχει η δυνατότητα διαφυγής από τις δύο άλλες οδούς που καταλήγουν στον Περιφερειακό – Ελ. Βενιζέλου.
3. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού Μαργαρίτη και στη συνέχεια της προς την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (Περιφερειακός).
4. Απαγόρευση της στάθμευσης σε όλο το μήκος και από τις δύο πλευρές της οδού Αρ. Πρωτοπαδάκη (από την Πλατεία Πρωτοδικείου έως το ξενοδοχείο Αστέρια), προκείμενου να διευκολύνεται η ασφαλής διέλευση των πεζών αλλά και για την καλύτερη διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας τις ώρες αιχμής, με ταυτόχρονη τοποθέτηση ελαστικών κυλίνδρων (κολονάκια) για τη δημιουργία ζώνης διέλευσης πεζών κυμαινόμενου πλάτους, στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος. Η τοποθέτηση των ελαστικών κυλίνδρων πραγματοποιείται με κριτήριο αφενός να αποτελεί συνέχεια των υφιστάμενων τμηματικών πλακόστρωτων πεζοδρομίων και αφετέρου να παραμένει ελεύθερη τουλάχιστον λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,80 – 4,00μ. για τα οχήματα.
5. Απαγόρευση της στάθμευσης σε όλο το μήκος και από τις δύο πλευρές της οδού Παπαρρηγοπούλου από την Πλατεία Πρωτοδικείου έως την συμβολή της με τον οδό Ανδρέα Παπανδρέου.
6. Αμφιδρόμηση της οδού Αγ. Αρσενίου από τη συμβολή της με την οδό που καταλήγει στο ξενοδοχείο Porto Naxos καθώς επίσης και της κάθετης σε αυτήν οδό (ποτάμι) που καταλήγει στην παραλία του Αγ. Γεωργίου έως και το τμήμα της οδού Αρ. Πρωτοπαπαδάκη από το τέλος της (ποτάμι) έως τη συμβολή με την οδό Κινιδάρου.


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :