Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΕΡΑΘΙΤΩΝ-ΦΙΛΩΤΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 συναντήθηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια του Απεραθίτικου Συλλόγου Νάξου και του Συλλόγου Φιλωτιτών Νάξου στα γραφεία του δεύτερου (Χριστοκοπίδου 9 Ψυρρή) σε μα κοινή συνεδρίαση αλληλογνωριμίας και συνεργασίας.
Στη συνάντηση αυτή αντηλλάγησαν χρήσιμες απόψεις για την πολιτιστική και την κοινωνική αποστολή των Συλλόγων και αποφασίστηκε περαιτέρω προώθηση παρόμοιων συνεδριάσεων, έτσι ώστε να προγραμματίζονται και από κοινού δράσεις προς όφελος τόσο των χωριών μας όσο και της...........
Νάξου ευρύτερα.
Η αρχή αυτών των κοινών συναντήσεων σήμερα θέτει σε στέρεες βάσεις τα θεμέλια ενός πνεύματος ειλικρινούς αμοιβαίας φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των χωριών μας.
Η Απείρανθος και το Φιλώτι, με τον πλούτο της κοινωνικής και της πολιτιστικής τους ζωντάνιας, αντί να εγκλωβίζονται στα δεσμά μιας παρωχημένης εμμονής, μπορούν να απελευθερώσουν γονιμοποιές δυνάμεις ικανές να αποφέρουν αποτελέσματα ποιοτικής ενδυνάμωσης και συνέχειας της τοπικής ζωής και της ιστορίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή οι Σύλλογοι μας αποπειρώνται από σήμερα να λειτουργήσουν με πνεύμα συνεργασίας και με κάθε προσφερόμενη δύναμη τους, να συμβάλλουν, πέραν από τους κατ' ιδίαν προγραμματισμούς, και σε κοινούς, ώστε να προκύπτουν τα αποτελέσματά εκείνα που δικαιούται και αξίζει να απολαμβάνει ο τόπος μας.

Τα Δ.Σ του
Απεραθίτικου  Συλλόγου  Νάξου  Συλλόγου  Φιλωτιτών Νάξου


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :