Τετάρτη, Δεκεμβρίου 19, 2012

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Συμπαράστασης στον αγώνα των σμυριδεργατών της Νάξου από την Ο.ΝΑ.Σ

ΩΡΕΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΤΟΠΙΚΟΥΣ  ΘΕΣΜΟΥΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΜΥΡΙΔΙΚΟ
Το  Δ.Σ.  της  Ο.ΝΑ.Σ.  χαιρετίζει  την  απόφαση  για  απόσυρση  του  άρθρου  12  του  υπό  διαβούλευση  Ν/Σ  με  τίτλο  ¨Ρυθμίσεις θεμάτων  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και  άλλες  διατάξεις¨ του ΥΠΕΚΑ,  που  προέβλεπε  το  κλείσιμο  του  ορυχείου  εξόρυξης  σμύριδας  Νάξου  το  2015,  που  αποτελεί  προϊόν συντονισμένης  αγωνιστικής  παρουσίας  όλων  των....
 τοπικών  φορέων  και  οργανώσεων. Η κοινή,  συντονισμένη  και  με   καθαρό  στόχο  προσπάθεια, δείχνει  το  τι  μπορούμε  ΕΝΩΜΕΝΟΙ  και  ΔΥΝΑΤΟΙ  να  πετύχουμε στο  μέλλον.
Παράλληλα  όμως  θέλουμε  να  τονίσουμε  ότι  αν  μείνουμε  μόνο  στους  πανηγυρισμούς  και  στις  δάφνες  αυτής  της  κοινής  επιτυχίας,  θα  έχουμε  χάσει  για  πάντα την  ευκαιρία  της  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΛΥΣΗΣ  του  συγκεκριμένου  προβλήματος.
Αντίθετα  πιστεύουμε  ότι  είναι  ΩΡΑ  ΕΥΘΥΝΗΣ  για  τους  τοπικούς  φορείς  (  Δήμο,  Περιφέρεια, Σωματείο  Σμυριδεργατών  κλπ )  για  την  δημόσια  κατάθεση  συγκεκριμένης  πρότασης  που  θα  διασφαλίσει  την  απρόσκοπτη,  συνεχή,  βιώσιμη  και  παραγωγική  λειτουργία  των  ορυχείων  στο  μέλλον  προς  όφελος  της  τοπικής  αλλά  και  της  εθνικής  οικονομίας.  Με  επιστημονικά,  οικονομικά  αλλά  και  σύγχρονα  μέσα  προώθησης  του  ορυκτού  στη  διεθνή  αγορά,  να  διεκδικήσουμε  το  μέλλον  των  χωριών  της  Ορεινής  Νάξου  και  των  κατοίκων  τους. Ήδη  στην  σύσκεψη  που  οργάνωσε  η  Ο.ΝΑ.Σ.  στην  Αθήνα  για  το  θέμα  ακούστηκαν  πολλές  και  ενδιαφέρουσες  προτάσεις,  άξιες  να  τεθούν  στο  τραπέζι  του  διαλόγου.
Η  Ομοσπονδία  δηλώνει  έτοιμη  για  την  ανάληψη  πρωτοβουλιών  και  την  ενεργή  συμμετοχή της  σε  κάθε  κοινή  και  σοβαρή  τέτοια  προσπάθεια.  
=
               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΪΤΟΣ                                                                                  ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Τα  μέλη  της  διευρυμένης  σύσκεψης  που  πραγματοποιήθηκε  σήμερα  Κυριακή  16  Δεκεμβρίου  2012  στη  Λέσχη  του  Απεραθίτικου  Συλλόγου  στην  Αθήνα,  με  πρωτοβουλία του Δ.Σ.  της Ο.ΝΑ.Σ. με   θέμα  το  επικείμενο  κλείσιμο  του ορυχείου  εξόρυξης  σμύριδας  Νάξου που  προβλέπεται  στο  υπό διαβούλευση Ν/Σ με  τίτλο ¨Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις¨ του ΥΠΕΚΑ
Ο Μ Ο Φ Ω Ν  Α   Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε
Την  άμεση  απόσυρση  του  άρθρου  12  του  υπό  διαβούλευση  Ν/Σ  με  τίτλο  ¨Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και  άλλες  διατάξεις¨ του ΥΠΕΚΑ,  που  προβλέπει  το  κλείσιμο  του  ορυχείου  εξόρυξης  σμύριδας  Νάξου  το  2015.
Ο Μ Ο Φ Ω Ν  Α   Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε
Την  άμεση  σύσταση Ειδικής Ομάδας  Πρωτοβουλίας  με  τη  συμμετοχή του Α΄ και του Β΄ βαθμού  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  του Σωματείου των Σμυριδεργατών και των λοιπών  ενδιαφερομένων  τοπικών φορέων,  η οποία θα  αναζητήσει  την σύνθεση των επιμέρους προτάσεων,  για  την  σύνταξη  μιας  ορθολογικής,  βιώσιμης,  αναπτυξιακής  πρότασης  για τα  ορυχεία  σμύριδας  της  Νάξου,  που  θα  διασφαλίσει  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  τους  στο  μέλλον,  αλλά  και  τη  δουλειά  των  σμυριδεργατών, και  θα  συμβάλλει  στην  τόνωση  όχι  μόνο  της  τοπικής  αλλά και  της  εθνικής  οικονομίας.
 Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   Δ Η Λ Ω Ν Ο Υ Μ Ε
Είμαστε  κατηγορηματικά αντίθετοι  σε  κάθε  σκέψη  στο  παρόν  και  στο  μέλλον  για  ιδιωτικοποίηση  των  ορυχείων  ή  την  παραχώρηση  της  χρήσης  τους  σε  κάθε  είδους  συμφέροντα.
Θεωρούμε  ότι  στις  κρίσιμες  στιγμές  που  περνάει  η  τοπική  αλλά  και  η  εθνική  οικονομία,  δραστηριότητες  όπως  αυτές  που  αφορούν  τον  δευτερογενή  τομέα  και  μάλιστα  εξαγωγικού  χαρακτήρα, όχι  απλώς  δεν  πρέπει  να  αναστέλλονται,  αλλά  αντίθετα  πρέπει  να  ενισχύονται  προς  όφελος  συνολικά  του  δημόσιου  αλλά  και  του  τοπικού  κοινωνικού  συμφέροντος.

               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΪΤΟΣ                                                                                  ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ
                                                 

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :