Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

E.E.: Χρηματοδότηση 1,4 εκατ. ευρώ σε ελληνική ερευνητική ομάδα E.E.: Χρηματοδότηση 1,4 εκατ. ευρώ σε ελληνική ερευνητική ομάδα

Του Γιώργου Ανδρή(andris@pegasus.gr)
Χρηματοδότηση 1,4 εκατ. ευρώ για 4 χρόνια εξασφάλισε η πρόταση που παρουσίασε μια ομάδα νέων επιστημόνων από τον ιδιωτικό τομέα (Ιάκωβος Γιακουμής, Μονόλιθος) και από το Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του Εθνικού Κέντρου Ερευνών «Δημόκριτος» (Δρ. Φώτης Κατσαρός και Δρ. Γιώργος Ρωμανός) με στόχο την παραγωγή και ανακύκλωση Νέας Γενιάς Καταλυτικών Μετατροπέων Αυτοκινήτου.
Στην ερευνητική πρόταση που δημιούργησαν και υπέβαλαν προς χρηματοδότηση στην Ε.Ε. (7ο Πρόγραμμα - Πλαίσιο για την Έρευνα και την Ανάπτυξη) συμμετείχαν και άλλοι εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και ιδιωτικοί φορείς από.... όλη την Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Πολωνία). Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμμετοχή των ελληνικών φορέων στο πρόγραμμα, καθότι ο «Δημόκριτος» έχει αναλάβει ως επικεφαλής φορέας τον οικονομικό και επιστημονικό συντονισμό του, ενώ μετέχουν επίσης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών) και η ιδιωτική επιχείρηση Μονόλιθος ΕΠΕ. Οι ελληνικοί φορείς θα λάβουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 1,4 εκατ. ευρώ (ή το 35% της συνολικής χρηματοδότησης).

Ο κ. Ιάκωβος Γιακούμης, Χημικός Μηχανικός και διαχειριστής της εταιρείας Μονόλιθος, επισήμανε ότι πρωταρχικός στόχος των ελληνικών φορέων είναι να μπορέσουν να κατασκευάσουν τον πρώτο ελληνικό καταλύτη αυτοκινήτου για εμπορική χρήση. Ο καταλύτης αυτός θα πρέπει να έχει την απόδοση των υπαρχόντων καταλυτών και να είναι οικονομικά ανταγωνιστικότερος, προκειμένου να μπορέσει να εισχωρήσει στην ευρωπαϊκή αγορά. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ανακυκλώνεται ευκολότερα από τους υπάρχοντες εμπορικούς καταλύτες.

Μάλιστα, η επιχείρηση θα επενδύσει σε μία μονάδα προεπεξεργασίας απενεργοποιημένων καταλυτών η οποία θα περιλαμβάνει τα στάδια της αποκελύφωσης, κοκκοποίησης, ομογενοποίησης και δειγματοληψίας των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου, φιλικού προς το περιβάλλον καταλύτη αυτοκινήτου που να βασίζεται στη νανοτεχνολογία.

Ο καταλύτης θα χρησιμοποιεί μέταλλα μετάπτωσης (χαλκό, νικέλιο, κοβάλτιο κ.λπ.) τα οποία θα αντικαταστήσουν μερικώς ή ολικώς τα πολύτιμα μέταλλα που περιέχονται σήμερα στους καταλύτες (πλατίνα, παλλάδιο και ρόδιο). Επομένως, εκτός από την επιστημονική καινοτομία και τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα νέα προϊόντα που θα αναπτυχθούν θα έχουν και ένα σημαντικό οικονομικό όφελος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία καταλυτών αυτοκινήτου χρησιμοποιεί πολύ μεγάλες ποσότητες πολυτίμων μετάλλων (68% της πλατίνας και το 72% του παλλαδίου στην Ευρώπη), το όφελος από την αντικατάσταση των πολυτίμων μετάλλων θα είναι σημαντικό.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :