Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Το “ξεχασμένο” εργαλείο για την ανάπτυξη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ
Η επικράτηση της λογικής της αυτορύθμισης των αγορών και η παγκοσμιοποίηση με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, απέκλεισε τις πολιτικές ως εργαλείο στήριξης και κατεύθυνσης της ανάπτυξης.
Η πολιτική κατά τομέα ή κατά κλάδο αρχίζει να επιστρέφει στην οικονομία. Μετά από πολλά χρόνια, στη Γαλλία επιστρέφει η βιομηχανική πολιτική. Η έλλειψη αγροτικής πολιτικής ή μάλλον η εφαρμοσθείσα αγροτική πολιτική τα τελευταία 20 χρόνια, βασισμένη στις πελατειακές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κατασπατάληση των πόρων, οδήγησε σε έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων. Η Ελλάδα καταναλώνει περισσότερα αγροτικά προϊόντα από ό,τι παράγει.
Η έλλειψη στήριξης της βιομηχανίας, οδήγησε στην........... προοδευτική αποβιομηχάνιση της χώρας. Σε συνδυασμό με το δόγμα της τελευταίας 20ετίας 1990 – 2010, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εξειδικευτεί στις υπηρεσίες, το έλλειμμα στο ισοζύγιο βιομηχανικών προϊόντων ήταν διαρκώς αυξανόμενο μέχρι το 2009. Η απουσία αποφασιστικότητας για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου αντικειμενικά η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν έχει βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο ενέργειας.

Η μελλοντική αύξηση του ΑΕΠ, μπορεί να προέλθει μόνο από αύξηση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας, δηλ. είτε από αύξηση των εξαγωγών και του τουρισμού, είτε από υποκατάσταση των εισαγωγών.

Οι τομείς οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν ώστε να συνεισφέρουν στη μεγέθυνση του ΑΕΠ, είναι ο αγροτικός τομέας, ο τουρισμός, η μεταποίηση και η ενέργεια.

Μεσομακροπρόθεσμα, για να είναι βιώσιμη η ελληνική οικονομία, το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών θα πρέπει να είναι μικρότερο του 5% σε σχέση με το ΑΕΠ. Λόγω των περιορισμών στη μεγέθυνση του αγροτικού τομέα και του τουρισμού, θα πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά ο ρόλος της μεταποίησης στη μελλοντική Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μεταποίηση – βιομηχανία, λόγω της ικανότητας απορρόφησης εργατικού δυναμικού, βοηθάει στη διατήρηση χαμηλού επιπέδου ανεργίας και ότι οι χώρες με δυνατή βιομηχανία αντιστάθηκαν καλύτερα στην κρίση. Αγροτική πολιτική και πολιτική στη μεταποίηση – βιομηχανία, με στόχο τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, θα πρέπει να μπει στη σκέψη των υπευθύνων για τη μελλοντική ανάπτυξη.
Aπό www.statesmen.gr
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :