Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ιωάννης Βρούτσης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Καταρρέει το οικοδόμημα της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στις προσλήψεις, με ρύθμιση που εισάγεται εμβόλιμα στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο “Εγγυήσεις για την Εργασιακή Ασφάλεια και άλλες διατάξεις” (άρθρο 2, παρ.18).

Συγκεκριμένα, για τις Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και... Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα προβλέπονται:

* Κατ’ εξαίρεση προσλήψεις με συμβάσεις μερικής απασχόλησης διάρκειας μέχρι έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσής τους.
* Αιτιολόγηση των προσλήψεων για «έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες», με γενικό, αόριστο, αυθαίρετο και ενδεχομένως διαβλητό τρόπο.
* Ουσιαστική παράκαμψη του ελέγχου νομιμότητας από το ΑΣΕΠ, με την πρόβλεψη ασφυκτικής, αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών για έλεγχο και έγκριση της προκήρυξης, πέραν της οποίας απελευθερώνεται ο φορέας για προσλήψεις κατά το δοκούν.

Η ρύθμιση αυτή, συνιστά ευθεία απόκλιση από τις αρχές της αξιοκρατίας και τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για καθολική υπαγωγή του συστήματος των προσλήψεων στον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Ανοίγει το παράθυρο για αθρόες ανέλεγκτες προσλήψεις προσωπικού μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για διάστημα έως έξι (6) μήνες, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης.

Είναι προφανές, ότι πάγια πρακτική των Φορέων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα το επόμενο διάστημα, θα είναι η αόριστη επίκληση δήθεν “έκτακτων ή επειγουσών αναγκών” και προσλήψεις, χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων από το ΑΣΕΠ, με μόνη προϋπόθεση την άπρακτη παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει αυτό να αποφανθεί.

Καλούμε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη διάταξη».Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :