Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2) Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 08 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην..... έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου.
 2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. για την ίδρυση και λειτουργία του θεατρικού μουσείου ¨Ι. Καμπανέλης¨ (υπ’ αριθμ. 96/2015 απόφαση Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.).
 3. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015.
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 5. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης παραλιακών οικισμών».
 6. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου [2]: «Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 7. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.
 8. Διαγραφές οφειλών προστίμων πολεοδομίας από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
 10. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
 11. Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                           

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :