Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Λ.Τ. Νάξου

Προς : Τακτικά μέλη  του Δ.Σ. του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Νάξου
        
  Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου   την  Tρίτη 27 Αυγούστου   2019  και ώρα  10:30 πμ   σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα θέματα  :

1)    Αίτημα PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ περι παράτασης χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών απογραφής περιουσιακών στοιχείων ΔΛΤΝάξου και κατανομή αυτών σε ΔΛΤΝάξου και Αμοργού .
2)     Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικούς καταλόγους του Φορέα .Επαναβεβαίωση οφειλής.
3)    Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια γάλακτος σε .....
υπάλληλο του ΔΛΤΝάξου.
4)    Αίτημα Ελευθερίου Γεωργίου περί ανάκλησης απόφασης ΔΣ 108/2019 περί   παραχώρησης χώρου .
5)    Aίτημα   ΜΤ ΑΤΕ για παράταση χρόνου εκτέλεσης εργασιών ευπρεπισμού χερσαίων ζωνών λιμένων.
6)    Aιτήσεις παραχώρησης παραλιακών χώρων.

            Λοιπά τρέχοντα


                                                                                                         O Πρόεδρος του   ΔΛΤΝάξου


                                                                                                                 Νικόλαος ΣέργηςBookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :