Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Επανέλεγχος της οικιακής ηλεκτρολογικής εγκαταστάσης μετά από 14 έτη

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νάξου, στα πλαίσια της προσπάθειας των μελών του για ποιοτικές υπηρεσίες όσον αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ενημερώνει ότι οι κανονισμοί που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οικιακές και μή, έχουν αλλάξει και έχουν γίνει αυστηρότεροι κατά πολύ, όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας ιδιαίτερα.
Μεταξύ άλλων είναι απαίτηση πλέον ο επανέλεγχος της εγκαταστάσης μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος το οποίο ήταν έως 14 έτη για τις οικίες. Όσον αφορά τους επαγγελματικούς χώρους έχει γίνει πολύ μικρότερο το χρονικό διάστημα που.....
απαιτείται επανέλεγχος σε σημείο ώστε σε χώρους όπως σχολεία, να απαιτείται επανέλεγχος κάθε χρόνο.
Αποδεικτικό στοιχείο του επανελέγχου, ο οποίος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, αποτελούν τα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (Υ.Δ.Ε.), που εσφαλμένα αποκαλούνται «ηλεκτρολογικό σχέδιο». Όταν λοιπόν από την ΔΕΔΔΗΕ ζητείται Υ.Δ.Ε. από ηλέκτρολόγο, ουσιαστικά ζητείται επανέλεγχος της εγκαταστάσης, αφού δεν έχει δικαιοδοσίαμετά τον μετρητή και μέσα στην εγκατάσταση, ώστε να μπορέσει η ΔΕΔΔΗΕ να συνεχίσει να ηλεκτροδοτεί την οικία ή την επιχείρηση, έχοντας της εγγυήσεις από τον κατασκευαστή ηλεκτρολόγο, πως η εγκατάσταση είναι ασφαλής.

Ο έλεγχος της εγκατάστασης περιλαμβάνει:

·         Τον έλεγχο της κατάστασης των καλωδιώσεων και την συμπλήρωση με αγωγούς γειώσεων, όπου απαιτείται.
·         Την τοποθέτηση ρελέ διαφυγής έντασης, όπου δεν υπάρχει.
·         Αντικατάσταση ρευματοδοτών (πριζών) που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου.
·         Την επιδιόρθωση του κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα.
·         Τον έλεγχο για την συνέχεια και την αντοχή των μονώσεων των αγωγών και μια σειρά από μετρήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για Υ.Δ.Ε., μιλάμε για μια διαδικασία που απαιτείται να γίνει για την ασφάλεια τη δική μας και των παιδιών μας και όχι απλά για την σχεδίαση μιας κάτοψης ενός κτιρίου με κάποιες πρίζες απλώς να απεικονίζονται.

Τα έντυπα που συμπληρώνονται είναι τα εξής:

1.       Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου.
2.       Έκθεση Παράδοσης ηλεκτρικής εγκαταστάσης.
3.       Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά πρότυπο ELOT HD 384.
4.       Αναλυτικά σχέδια με σημειωμένες τις θέσεις παροχών, διακοπτών, πριζών, συσκευών κλπ.

Ρωτήστε και βεβαιωθείτε ότι εκείνος που απευθυνθήκατε για την κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού σας  ή της επιχείρησής σας ή για τον έλεγχό και τροποποίηση υπάρχουσας εγκατάστασης, είναι αδειούχος ηλεκτρολόγος και μέλος του συνδέσμου επειδή :

        I.            Η συνδιαλλαγή με έναν υπεύθυνο επαγγελματία αποτελεί εχέγγυο για την σωστή ηλεκτρική εγκατάσταση και την ορθή και ασφαλή λειτουργία της.

      II.            Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι ενημερώνονται συχνά μέσω σεμιναρίων που πραγματοποιούνται μέσω του Σωματείου και απευθύνονται μόνο στα μέλη του, σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αλλαγές στους κανονισμούς που διέπουν τις εγκαταστάσεις και είναι σε θέση να σας ενημερώνουν σχετικά και να σας παρέχουν λύσεις.
    III.            Η Ελληνική νομοθεσία υποχρεώνει τους αδειούχους ηλεκτρολόγους να παρέχουν διετή εγγύηση για τις εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν όσον αφορά την αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε κακή κατασκευή.

    IV.            Σε περίπτωση πυρκαγιάς ασφαλισμένου σπιτιού, η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει αποζημίωση μόνο αν η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νάξου, προσπαθεί διαρκώς για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, ενημερώνοντας και καταρτίζοντας διαρκώς τα μέλη του.

Ζητάτε λοιπόν, τις παρεχόμενες υπηρεσίες από μέλη του Συνδέσμου που διαθέτουν τη σωστή κατάρτιση και την παροχή όλων των εντύπων που απαιτούνται.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :