Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΡΙΖΑ = Φτώχεια

Γ. Βρούτσης: «Ηχηρό “ράπισμα” για την Κυβέρνηση η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Επιβεβαιώνει την αύξηση – ρεκόρ - της φτώχειας και των ανισοτήτων, που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Κι αυτό, σε αντίθεση με το 2014, που για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια το εισόδημα αυξήθηκε και η φτώχεια μειώθηκε. Ειδικά στα χαμηλά εισοδήματα η συνολική απόκλιση για τα έτη 2014-2015 άγγιξε το 20%!»

Σύμφωνα με ειδικό κεφάλαιο στην Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ για τις......
αναδιανεμητικές επιδράσεις των δημοσιονομικών μέτρων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2015, το 2015, έλαβε χώρα μια πρωτόγνωρη μείωση διαθέσιμου εισοδήματος των φτωχότερων Ελλήνων.
Η μείωση ξεπέρασε το 8% στην κατηγορία του 10% των φτωχότερων πολιτών, ενώ λόγω αυξήσεων εισοδήματος στα μεσαία - μεγάλα κλιμάκια, μεσοσταθμικά το εισόδημα φαίνεται να μειώθηκε μόνο κατά 0,3% (σχήμα 1). Και αυτό μάλιστα, όταν το 2014 είχε καταγραφεί άνοδος κατά 1,2% στο διαθέσιμο εισόδημα (σχήμα 2).

Σχήμα 1[1]
Η επίδραση των δημοσιονομικών μέτρων στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2015

ΤτΕ: Αυξηση-ρεκόρ σε φτώχεια και ανισότητες έφεραν τα μέτρα του 2015
Σχήμα 2[2]
Η επίδραση των δημοσιονομικών μέτρων στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2014


http://www.capital.gr/Content/ImagesDatabase/7a/7aa124831c034daf8c2b72a9f49db85b.JPG?v=0&maxwidth=610&&watermark=magnify


[1] Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2015, σελ. 162.
[2] Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2015, σελ. 162.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :