Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Προς : Τακτικά μέλη
του Δ.Σ. του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Νάξου       
              Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την Πέμπτη  25 Φεβρουαρίου 2016   και ώρα  12:00 μμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα :

1)    Έγκριση πιστοποιητικού εμπειρίας έργου.
2)    Ορισμός Επιτροπής α)προσωρινής παραλαβής έργου ΄΄Επισκευή –Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Καταπόλων από......
εστιατόριο καμάρι έως WC >> β) παραχώρησης παραλιακών χώρων με δημοπρασία.
3)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου <<Αποκατάσταση ζημιών Λιμενικών έργων λιμένα Αιγιάλης>>.
4)    Αίτημα διαγραφής ή μη οφειλών από πρόστιμα παράβασης ΚΟΚ.
5)    Προσωρινές παραχωρήσεις παραλιακών χώρων  

      Λοιπά τρέχοντα                                                                               
                                                                                                Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου                                                                                                       Νικόλαος Σέργης              
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :