Παρασκευή, Δεκεμβρίου 18, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τον Πρόεδρο  της  Δημοτικής Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας  Απειράνθου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4) Προς τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00μ.μ. με τα.......
παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος.
2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικού του έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένου τμήματος δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Έλλη Χώρας Νάξου».
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο: «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση- εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου-χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης».
4. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ στη θέση Μπαμπακιές Β του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
5. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης Α.με.Α στην Δ.Κ. Νάξου (υπ’ αριθμ. 42/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ).
7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 83/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.¨, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου.
8. Έγκριση Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής για το 2016.
9. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10. Ορισμός μελών Οργανωτικής Επιτροπής Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11. Έγκριση μελέτης εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2016 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
12. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης των υπηρεσιών:
α)«Εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» προϋπολογισμού 73,308,00 €,
β)«Εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Δρυμαλίας  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»  προϋπολογισμού 73,308,00 €,
γ)«Εργασίες συντήρησης & λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. ΔΕ Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» προϋπολογισμού € 73.062,00,
δ)«Εργασίες συντήρησης & λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. ΔΕ Δρυμαλίας  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»  προϋπολογισμού  € 66,420,00,  σε ιδιώτες.
13. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
14. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
15. Λήψη απόφασης για επιχορηγήσεις  αθλητικών σωματείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
16. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για ενέργειες τουριστικής προβολής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση μεγαλύτερων παροχών ύδρευσης στους Δημητροκάλλη Ευάγγελο και Κουτελιέρη Βασίλειο.
18. Έγκριση της υπ’ αρ. 66/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2015 της επιχείρησης.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των υπ’ αρ. Νο 2 και Νο 3 πρακτικών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
20. Λήψη απόφασης αλλαγής ονόματος οφειλέτη σε βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
21. Λήψη απόφασης περί διαγραφής  ή μη οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων.
22. Λήψη απόφασης  για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
23. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικής με την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
24. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 302/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικής με την διόρθωση χρηματικών καταλόγων.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :