Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (15η/2015)

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 15-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης..... καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
  1. Αιτήσεις χορήγησης - ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.

  1. Τοποθέτηση πανώ με κοινωνικά μηνύματα.
 Τρέχοντα θέματα.

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :