Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων αύριο Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και αύριο Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των συνεπειών τους για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 31
ΘΕΜΑ: Παύση λειτουργίας σχολείων Α΄ Βαθμιας & Β΄ Βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και .......
Μικρών Κυκλάδων την Παρασκευή 13/02/2015. Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την εγκύκλιο 6785/24-10-2014 / Γ.Γ.Π.Π.
3. Το νόμο 3013/2002 όπως ισχύει.
 4. Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών, των θυελλωδών ανέμων, της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης, της επικράτησης πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού, στην Περιφέρεια του Δήμου μας.
5. Την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών και δασκάλων, σε όλα τα σχολεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την μη λειτουργία όλων των σχολείων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 13η /02/2015, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των συνεπειών τους, για την προστασία των μαθητών και δασκάλων. Ο Δήμ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :