Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Κλειστά αύριο 11/02 λόγω κακοκαιρίας όλα τα σχολεία της Νάξου


Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, των ισχυρών ανέμων, της επικράτησης χαμηλών θερμοκρασιών και της ανάγκης προστασίας και ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία του Δήμου, δεν θα λειτουργήσουν οι Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αύριο 11 Φεβρουαρίου 2015.
Απισυνάπτεται η σχετική απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ με.....
αριθμό 28 
ΘΕΜΑ: Παύση λειτουργίας σχολείων Α΄ Βαθμιας & Β΄ Βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου 
και Μικρών Κυκλάδων. 
 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την εγκύκλιο 6785/24-10-2014 / Γ.Γ.Π.Π. 
3. Το νόμο 3013/2002 όπως ισχύει. 
4. Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών, των θυελλωδών ανέμων, της προβλεπόμενης 
χιονόπτωσης, της επικράτησης πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού, στην 
Περιφέρεια του Δήμου μας. 
5. Την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών και δασκάλων, σε όλα 
τα σχολεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Την μη λειτουργία όλων των σχολείων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 
11/02/2015, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των συνεπειών τους, για την 
προστασία των μαθητών και δασκάλων. 
Ο Δήμαρχος 
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 Όλα τα Σχολεία & Δ/νσεις 
Α΄ Βαθμιας &Β΄Βαθμιας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 
 Αντιδήμαρχο κ.Λιανό Δημ. 
 Αντιδήμαρχο κ. Πρωτονοτάριο Τ.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :