Τρίτη, Σεπτεμβρίου 23, 2014

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

·         Επειδή  ο  σημαντικός  ρόλος  της  αντιπολίτευσης  στις  δημοκρατίες   απαιτεί  πλήρως  ενημερωμένους  αντιπροσώπους .
·         Επειδή  η  ουσιαστική  και  διαφανής   λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  προϋποθέτει   την  πλήρη  γνώση  των  εγγράφων  που  συνοδεύουν   τη  θεματολογία  της  συνεδρίασης  του.
·         Επειδή  έως  και  σήμερα  Δευτέρα  22/09/2014,  κανένα  τέτοιου  είδους  έγγραφο  δεν  έχει  τεθεί  στη  διάθεση  των  δημοτικών  συμβούλων,  ούτε  υπάρχουν   διαθέσιμα  στο.....
  γραφείο  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  συνεδρίαση  της  Τετάρτης  24/09/2014.
·         Επειδή  η  παραπάνω   δυσλειτουργία  δημιουργεί  σοβαρό  λόγο  ακυρότητας  σημαντικών  αποφάσεων, 
Ζητούμε  από  κοινού  την  αναβολή   της  συνεδρίασης  της  24ης /09/2014,  έως  ότου  τεθούν  όλα  τα  συνοδευτικά  έγγραφα  των  θεμάτων  που  θα  την  απασχολήσουν   στη  διάθεση  των  δημοτικών  συμβούλων  και  δοθεί  εύλογος  χρόνος  για  την  μελέτη  και  επεξεργασία  τους.
                                                                                         
                                                                         Οι  επικεφαλείς  των  παρατάξεων  της  Αντιπολίτευσης
                                                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΜΑΪΤΟΣ
                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΒΡΟΥΤΣΗΣ

                                                                                                                ΕΥΔΟΚΙΑ  ΨΑΡΡΑ             
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :