Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

-Teacher:
Can you tell me, the names of 3 great kings who have brought happiness & peace in to people's lives?
-Student:..................


Smo-king ,Drin-king & fuc-king!

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :