Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου και Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Απεράθου, Κορωνίδας, Χαλκείου και Δαμαριώνα.
4. Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Μέσης και Μονής.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του....
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις  16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Τροποποίηση της Α.Π. 177360/18-12-2014 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5MW (95 A/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»
2.       Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακαίνιση – επισκευή νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


                                                                                                                        Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :