Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 2 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ανέγερση  τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου και.......
διαμόρφωση αύλειου χώρου».

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα καθότι μετά την υπ. αρ. πρωτ. 855/2017 απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Α. είναι αναγκαία  για την άμεση δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου.Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

      Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :